ادامه مطلب
مناسبت

انقلاب زمستانی … یلدا

انقلاب زمستانی همان شب یلدا در علم ستاره‌شناسی است. لحظه‌ای که خورشید از دید ما در زمین در بیش‌ترین فاصله زاویه‌ای خود با صفحه استوا قرار می گیرد. در نیمکره شمالی میانگین لحظه انقلاب زمستانی...

ادامه مطلب