نمایش یک نتیجه

اسپرینگ رول مرغ

اسپرینگ رول مرغ (سینی ۱۲عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان
بورانی بادمجان

بورانی بادمجان (پیرکس پذیرایی ۴ نفره)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان
محمرا

محمرا (کاسه پذیرایی ۴نفره)

نمره 4.75 از 5
30,000 تومان
ماست ریحان و نعنا

ماست ریحان و نعنا (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

26,000 تومان
بورانی اسفناج

بورانی اسفناج (پیرکس پذیرایی ۴ نفره)

نمره 5.00 از 5
26,000 تومان
ماست و خیار و گردو

ماست و خیار و گردو (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

نمره 2.00 از 5
26,000 تومان
اسپرینگ رول سبزیجات

اسپرینگ رول سبزیجات (سینی ۱۲عددی)

نمره 3.50 از 5
22,000 تومان
ماست موسیر و نعنا

ماست موسیر و نعنا (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

22,000 تومان
مطبل

مطبل (کاسه پذیرایی ۴نفره)

نمره 4.00 از 5
20,000 تومان

حمص (کاسه پذیرایی ۴نفره)

نمره 3.29 از 5
17,000 تومان
دلمه لبنانی

دلمه لبنانی (سینی ۱۰عددی)

نمره 3.40 از 5
16,000 تومان
دلمه ایرانی

دلمه ایرانی (سینی ۱۰عددی)

نمره 3.50 از 5
16,000 تومان
تبوله

تبوله (کاسه پذیرایی ۴نفره)

نمره 4.25 از 5
12,000 تومان
میکس زیتون مغزدار

میکس زیتون مغزدار (کاسه پذیرایی ۲۰۰گرمی)

نمره 5.00 از 5
10,000 تومان