نمایش دادن همه 18 نتیجه

Sale!

باقالی پلو با گوشت فینگر فود

باقالی پلو با گوشت فینگر فود باقالی پلو مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، گوشت، شوید و باقالی   باقالی پلو داستاناش چیه؟ برنج  به طور عمده به دو صورت چلو و پلو پخت می شود که در مزبار به صورت پلو طبخ می […]

۲۲۵,۰۰۰ تومان

سینی میکس ته چین (25عددی)

سینی میکس ته چین سینی میکس ته چین مزبار رو میشناسین؟ مناسب برای: 8-6نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 35*35 شامل باقالی پلو، زرشک پلو، آلبالو پلو، لوبیا پلو و کباب تابه‌ای گوشت (از هر کدام 5عدد)   مواد تشکیل دهنده باقالی پلو: برنج، گوشت، شوید و باقالی مواد تشکیل دهنده زرشک پلو: برنج، مرغ، ماست، […]

۹۰۹,۰۰۰ تومان
Sale!

کباب تابه ای با مرغ فینگر فود

کباب تابه ای با مرغ فینگر فود کباب تابه ای با مرغ مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر   کباب تابه ای با مرغ داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی ها و گوشت و مرغ و انواع حبوبات دم می کنند. […]

۲۰۵,۰۰۰ تومان
Sale!

کباب تابه ای با گوشت فینگر فود

کباب تابه ای با گوشت فینگر فود کباب تابه ای با گوشت مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر   کباب تابه ای با گوشت داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی ها و گوشت و مرغ و انواع حبوبات دم می کنند. […]

۲۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!

قیمه فینگر فود

قیمه فینگر فود قیمه فینگر فود مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، گوشت، لپه و رب گوجه فرنگی   قیمه فینگر فود داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی ها و گوشت و مرغ و انواع حبوبات دم […]

۲۲۵,۰۰۰ تومان
Sale!

سبزی پلو با ماهی فینگر فود

سبزی پلو با ماهی فینگر فود سبزی پلو با ماهی مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، ماهی و شوید   داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی ها و گوشت و مرغ و انواع حبوبات دم می کنند. […]

۲۴۵,۰۰۰ تومان
Sale!

فسنجان با مرغ فینگر فود

فسنجان با مرغ فینگر فود فسنجان با مرغ مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، مرغ، گردو و رب انار   فسنجان با مرغ داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی ها و گوشت و مرغ و انواع حبوبات […]

۲۳۹,۰۰۰ تومان
Sale!

ته چین مسما با انار بادمجان فینگر فود

ته چین مسما با انار بادمجان فینگر فود ته چین مسما با انار بادمجان مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، گوشت، بادمجان و رب انار   ته چین مسما با انار بادمجان داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با […]

۲۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!

ته چین کوفته با سس انار فینگر فود

ته چین کوفته با سس انار فینگر فود ته چین کوفته با سس انار  مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، گوشت و رب انار   ته چین کوفته با سس انار داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی […]

۲۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو مزبار رو میشناسین؟ سینی 9عددی: مناسب برای: 4-2نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 20*20 شامل 4عدد آلبالو پلو و 5عدد ته چین لوبیا پلوب سینی 25عددی: مناسب برای: 8-6نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 35*35 شامل 12عدد لوبیا پلو و 13عدد […]

۳۲۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو سینی باقالی پلو و لوبیا پلو مزبار رو میشناسین؟ سینی 9عددی: مناسب برای: 4-2نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 20*20 شامل 4عدد باقالی پلو و 5عدد لوبیا پلو سینی 25عددی: مناسب برای: 8-6نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 35*35 شامل 12عدد باقالی پلو و 13عدد لوبیا پلو […]

۳۴۵,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی لوبیا پلو و ته چین زرشک پلو

سینی لوبیا پلو و ته چین زرشک پلو سینی لوبیا پلو و ته چین زرشک پلو مزبار رو میشناسین؟ سینی 9عددی: مناسب برای: 4-2نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 20*20 شامل 4عدد لوبیا پلو و 5عدد ته چین زرشک پلو سینی 25عددی: مناسب برای: 8-6نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 35*35 شامل 12عدد […]

۳۲۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی ته چین زرشک پلو و آلبالو پلو

سینی ته چین زرشک پلو و آلبالو پلو سینی ته چین زرشک پلو و آلبالو پلو مزبار رو میشناسین؟ سینی 9عددی: مناسب برای: 4-2نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 20*20 شامل 4عدد آلبالو پلو و 5عدد ته چین زرشک پلو سینی 25عددی: مناسب برای: 8-6نفر سینی پذیرایی چوبی در ابعاد 35*35 شامل 13عدد زرشک […]

۳۲۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو سینی باقالی پلو و آلبالو پلو مزبار رو میشناسین؟ سینی 9عددی: مناسب برای: 4-2نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 20*20 شامل 4عدد باقالی پلو و 5عدد آلبالو پلو سینی 25عددی: مناسب برای: 8-6نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 35*35 شامل 12عدد باقالی پلو و 13عدد آلبالو پلو […]

۳۴۵,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی باقالی پلو و ته چین زرشک پلو

سینی باقالی پلو و ته چین زرشک پلو سینی باقالی پلو و ته چین زرشک پلو مزبار رو میشناسین؟ سینی 9عددی: مناسب برای: 4-2نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 20*20 شامل 4عدد باقالی پلو و 5عدد ته چین زرشک پلو سینی 25عددی: مناسب برای: 8-6نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 35*35 شامل 12عدد […]

۳۳۹,۰۰۰ تومان
Sale!

لوبیا پلو با گوشت فینگر فود

لوبیا پلو با گوشت فینگر فود لوبیا پلو با گوشت فینگر فود مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، لوبیا و گوشت   لوبیا پلو داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی ها و گوشت و مرغ و انواع […]

۲۰۱,۰۰۰ تومان
Sale!

آلبالو پلو با مرغ فینگر فود

آلبالو پلو با مرغ فینگر فود آلبالو پلو با مرغ فینگر فود مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، آلبالو و مرغ   داستاناش چیه؟ تعریف پلو در لغتنامه دهخدا : طعامی است که از برنج کنند و در آن گوشت و کشمش و خرما […]

۲۰۱,۰۰۰ تومان
Sale!

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگر فود

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگر فود ته چین زرشک پلو مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، مرغ، ماست، تخم مرغ، زعفران و زرشک   داستاناش چیه؟ نخستین دستورالعمل شناخته شده برای پلو توسط دانشمند ایرانی قرن دهم میلادی ابو علی سینا است […]

۱۹۹,۰۰۰ تومان