ساندویچ چاپاتا چیکن تریاکی

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۹۹,۰۰۰ تومان

سینی پنیر پستو و گودا

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۱,۷۵۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی اسپرینگ رول میکس

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۸۹,۰۰۰ تومان

سینی پنیر مزه چدار

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۸۳۹,۰۰۰ تومان

سینی پنیر گودا و سبزیجات

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۵۰۹,۰۰۰ تومان

سمبوسه گوشت (ظرف 15عددی)

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۳۶۵,۰۰۰ تومان
Sale!

سمبوسه پیتزا (ظرف 15عددی)

۲۴۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سمبوسه پیتزا (ظرف 15عددی)

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۲۴۹,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده محلی

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۹۹,۰۰۰ تومان

بال مرغ کنجدی (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۸۹,۰۰۰ تومان

کتف مرغ کنجدی (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۴۸۹,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده ویژه

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ترشی لیته بندری

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۶۵,۰۰۰ تومان

سس ماست و آواکادو

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سس ماست و آواکادو

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سس ایتالین درسینگ

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سس ایتالین درسینگ

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سس تند پری پری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سس تند پری پری

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سس سیر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سس سیر

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد کرم بالزامیک

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۵۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سس سالاد کنجد ژاپنی

۱۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سس سالاد کنجد ژاپنی

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۹۹,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار

۱۴۹,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۴۹,۰۰۰ تومان

سس سالاد لومییر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد لومییر

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۴۵,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: