سیخ گوجه و زیتون (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سیخ انجیر پراتو (ظرف ۱۰عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۳۹,۰۰۰ تومان

سیخ سیب انگور موزارلا (ظرف ۱۰عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۰۹,۰۰۰ تومان

سیخ سیب موزارلا (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۹۹,۰۰۰ تومان

قیسی بلوچیز (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیارم بلوچیز (ظرف ۱۰عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۷۵,۰۰۰ تومان

سیخ سیب پراتو (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سیخ پراتو زیتون (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۹۹,۰۰۰ تومان

سیخ ژیگو (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۶۵,۰۰۰ تومان

سیخ موزارلا ریحان (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سیخ ژیگو زیتون (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۳۹,۰۰۰ تومان

سیخ پراتو گلابی (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۵۵,۰۰۰ تومان

سیخ مدیترانه‌ای (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۷۵,۰۰۰ تومان

سیخ پستو گلابی (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۳۹,۰۰۰ تومان

کابانوس (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۸۵,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: