نمایش دادن همه 29 نتیجه

نمایش سایدبار

مینی همبرگر (سینی پذیرایی ۸عددی)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سینی ساندویچ نوستالژی

From ۱۳۹,۰۰۰ تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

From ۳۸۵,۰۰۰ تومان

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی ۳۰عددی)

۴۷۹,۰۰۰ تومان

مینی چیکن برگر (سینی پذیرایی ۸عددی)

۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا چیکن مارینارا

۵۵,۰۰۰ تومان

مینی قارچ برگر (سینی پذیرایی ۸عددی)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا چیکن ملانزانا

۴۹,۰۰۰ تومان

سینی ساندویچ مرغ و الویه

From ۱۴۹,۰۰۰ تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی ۳۰عددی)

۵۱۹,۰۰۰ تومان

سینی چاپاتا و سالاد

From ۵۷۹,۰۰۰ تومان

سینی فینگر فود چاپاسا

From ۵۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا کممبر پستو

۷۵,۰۰۰ تومان

سینی همبرگر و قارچ برگر (سینی چوبی ۳۰عددی)

۵۳۹,۰۰۰ تومان

ساپارول مرغ

From ۱۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا بوقلمون خردل

۶۵,۰۰۰ تومان

سینی تست و سالاد

From ۶۳۵,۰۰۰ تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

From ۳۴۹,۰۰۰ تومان

سینی ساندویچ مرغ و ژامبون

From ۲۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه

۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ تست مرغ لبنانی

۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا چیکن پستو

۵۹,۰۰۰ تومان

چاپالاد گیاهی

From ۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و ریحان

۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ تست ژامبون

۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ تست بوقلمون

۵۹,۰۰۰ تومان

چاپالاد مرغ

From ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساپارول گیاهی

From ۱۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا بادمجان کبابی

۳۹,۰۰۰ تومان