نمایش 1–32 از 1223 نتیجه

نمایش سایدبار

اسپرینگ رول سبزیجات (یک عدد)

2,900 تومان

اسپرینگ رول مرغ (یک عدد)

3,300 تومان

افزایش اعتبار ۱۰ هزار تومنی

10,000 تومان

افزایش اعتبار ۱۰۰ هزار تومنی

100,000 تومان

افزایش اعتبار ۲۰ هزار تومنی

20,000 تومان

افزایش اعتبار ۵۰ هزار تومنی

50,000 تومان

بابا غنوج – ظرف نیم کیلویی

240,000 تومان

بابا غنوج فله یک کیلویی

420,000 تومان

بورانی اسفناج – ظرف نیم کیلویی

170,000 تومان

بورانی اسفناج فله یک کیلویی

280,000 تومان

بورانی بادمجان – ظرف نیم کیلویی

180,000 تومان

بورانی بادمجان فله یک کیلویی

310,000 تومان

تبوله – ظرف نیم کیلویی

180,000 تومان

تبوله فله یک کیلویی

300,000 تومان

حمص – ظرف نیم کیلویی

310,000 تومان

حمص فله یک کیلویی

560,000 تومان

دلمه ایرانی (یک عدد)

2,600 تومان

دلمه لبنانی (یک عدد)

2,600 تومان

سالاد آنتروکوت با مرغ – همراه با پیرکس-پذیرایی-لوکس-۲-۱نفره

230,000 تومان

سالاد الویه مرغ – ظرف نیم کیلویی

220,000 تومان

سالاد الویه مرغ فله یک کیلویی

390,000 تومان

سالاد بیتروت – ظرف نیم کیلویی

250,000 تومان

سالاد بیکن – ظرف نیم کیلویی

310,000 تومان

سالاد بیکن فله یک کیلویی

560,000 تومان

سالاد پاستا – ظرف نیم کیلویی

240,000 تومان

سالاد پاستا فله یک کیلویی

440,000 تومان

سالاد سزار – همراه با پیرکس-پذیرایی-لوکس-۲-۱نفره

270,000 تومان

سالاد سیب زمینی – ظرف نیم کیلویی

210,000 تومان

سالاد سیب زمینی فله یک کیلویی

360,000 تومان

سالاد فرانسوی – ظرف نیم کیلویی

240,000 تومان

سالاد فرانسوی فله یک کیلویی

430,000 تومان

سالاد کینوا فله یک کیلویی

600,000 تومان