سینی میکس زیتون

۳۳۹,۰۰۰ تومان

سینی میکس زیتون

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۳۹,۰۰۰ تومان

سیخ گوجه و زیتون (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۷۵,۰۰۰ تومان

سیخ انجیر پراتو (ظرف ۱۰عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۱۹,۰۰۰ تومان

سیخ سیب انگور موزارلا (ظرف ۱۰عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۹۹,۰۰۰ تومان

سیخ سیب موزارلا (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۹۵,۰۰۰ تومان

قیسی بلوچیز (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیارم بلوچیز (ظرف ۱۰عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۸۹,۰۰۰ تومان

سیخ سیب پراتو (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۲۹,۰۰۰ تومان

سیخ پراتو زیتون (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۰۵,۰۰۰ تومان

سیخ ژیگو (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۶۵,۰۰۰ تومان

سیخ موزارلا ریحان (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۱۹,۰۰۰ تومان

سیخ ژیگو زیتون (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۳۹,۰۰۰ تومان

سیخ پراتو گلابی (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۴۵,۰۰۰ تومان
Sale!

سیخ مدیترانه‌ای (ظرف 10عددی)

۱۴۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سیخ مدیترانه‌ای (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۴۹,۰۰۰ تومان

سیخ پستو گلابی (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۳۹,۰۰۰ تومان
Sale!
Sale!

سالاد بیف روکولا

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۸۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سوسیس بندری

۲۴۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سوسیس بندری

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۲۴۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سالاد کینوا

۱۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سالاد کینوا

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۱۹,۰۰۰ تومان

کابانوس (ظرف 10عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۷۵,۰۰۰ تومان

زیتون سیاه

۱۶۵,۰۰۰ تومان

زیتون سیاه

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۶۵,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: