نمایش یک نتیجه

سالاد سیب زمینی و بیکن

سالاد سیب زمینی و بیکن (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

نمره 4.00 از 5
36,000 تومان
سالاد مرغ سبز

سالاد مرغ سبز (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

نمره 4.20 از 5
36,000 تومان
سالاد زمستانی

سالاد زمستانی (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

نمره 3.40 از 5
36,000 تومان

سالاد نودل (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

نمره 4.00 از 5
34,000 تومان
سالاد مرغ پستو

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

نمره 3.67 از 5
34,000 تومان
سالاد بیتروت

سالاد بیتروت (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

سالاد آنتروکت با مرغ (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان
سالاد پاستا

سالاد پاستا (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

نمره 3.75 از 5
32,000 تومان
سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

28,000 تومان
سالاد یونانی

سالاد یونانی (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

نمره 5.00 از 5
26,000 تومان
سالاد فرانسوی

سالاد فرانسوی (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

نمره 3.50 از 5
26,000 تومان
سالاد الویه مرغ

سالاد الویه مرغ (پیرکس پذیرایی ۴نفره)

نمره 3.67 از 5
24,000 تومان