نمایش یک نتیجه

سینی سوشی (8رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
344,000 تومان

سینی همبرگر و قارچ برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 4.00 از 5
228,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
218,000 تومان

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
208,000 تومان

سینی مکزیکی (54عددی)

188,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی

نمره 4.67 از 5
178,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
148,000 تومان

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی لوبیا پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
132,000 تومان

سینی زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

ساپارول مرغ

88,000 تومان

مینی سینی کاناپه مرغ

72,000 تومان

باقالی پلو با گوشت فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.50 از 5
69,000 تومان

چاپالاد مرغ

68,000 تومان

سینی اسپرینگ رول دلمه (22عددی)

نمره 4.00 از 5
68,000 تومان

ساپارول گیاهی

64,000 تومان

لوبیا پلو با گوشت فینگر فود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
64,000 تومان

اسپرینگ رول گوشت (سینی 12عددی)

58,000 تومان

مینی قارچ برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 4.50 از 5
58,000 تومان

جوجه کباب چوبی (سینی پذیرایی 10سیخی)

نمره 4.50 از 5
58,000 تومان

چاپالاد گیاهی

56,000 تومان

مینی سینی مکزیکی (15عددی)

56,000 تومان

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
55,000 تومان

مینی همبرگر (سینی پذیرایی 8عددی)

54,000 تومان

آلبالو پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.67 از 5
53,000 تومان

سوشی اسپشیال اسموکی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
52,000 تومان

مینی چیکن برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 4.50 از 5
48,000 تومان

فراید رایس (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
46,000 تومان