نمایش یک نتیجه

اسپرینگ رول مرغ

اسپرینگ رول مرغ (سینی 12عددی)

38,000 تومان
بورانی بادمجان پیرکس

بورانی بادمجان (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

38,000 تومان
ماست و خیار و گردو

ماست و خیار و گردو (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

32,000 تومان
ماست و ریجان و نعنا

ماست و ریحان و نعنا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

32,000 تومان
محمره

محمره (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.75 از 5
32,000 تومان
پیرکس میرزا قاسمی

میرزا قاسمی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

38,000 تومان