سینی میکس ته چین (25عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان
Sale!

کباب تابه ای با مرغ فینگر فود

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۸۵,۰۰۰ تومان
Sale!

کباب تابه ای با گوشت فینگر فود

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

قیمه فینگر فود

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۰۵,۰۰۰ تومان
Sale!

سبزی پلو با ماهی فینگر فود

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۲۵,۰۰۰ تومان
Sale!

فسنجان با مرغ فینگر فود

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۲۹,۰۰۰ تومان
Sale!

ته چین مسما با انار بادمجان فینگر فود

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۹۵,۰۰۰ تومان
Sale!

ته چین کوفته با سس انار فینگر فود

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۴۵۵,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۴۶۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی لوبیا پلو و ته چین زرشک پلو

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۴۴۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی ته چین زرشک پلو و آلبالو پلو

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۴۴۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۴۶۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی باقالی پلو و ته چین زرشک پلو

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۴۶۹,۰۰۰ تومان
Sale!

لوبیا پلو با گوشت فینگر فود

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۷۵,۰۰۰ تومان
Sale!

آلبالو پلو با مرغ فینگر فود

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۷۵,۰۰۰ تومان
Sale!

باقالی پلو با گوشت فینگر فود

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۰۵,۰۰۰ تومان
Sale!

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگر فود

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۶۹,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: