نمایش دادن همه 11 نتیجه

تخمه جابانی

(250گرم) ۷۹,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه جابانی

تخمه جابانی تخمه جابانی (تخمه ژاپنی) مزبار رو میشناسین؟ تخمه ژاپنی مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  تخمه از محبوب‌ترین خشکبار برای همه افراد است. در […]

(250گرم) ۷۹,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه جابانی گلپر

تخمه جابانی گلپر تخمه جابانی گلپر (تخمه ژاپنی) مزبار رو میشناسین؟ تخمه ژاپنی مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  تخمه از محبوب‌ترین خشکبار برای همه افراد […]

(250گرم) ۸۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه کدو دو آتشه ممتاز

تخمه کدو دو آتشه ممتاز تخمه کدو دو آتشه ممتاز مزبار رو میشناسین؟ تخمه کدو دو آتیشه ممتاز مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   تخمه کدو دو آتشه ممتاز رو با چی […]

(250گرم) ۶۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه محبوبی

تخمه محبوبی تخمه محبوبی مزبار رو میشناسین؟ تخمه محبوبی مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم

۷۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه کدو گوشتی خام ممتاز

تخمه کدو گوشتی خام ممتاز تخمه کدو گوشتی خام مزبار رو میشناسین؟ تخمه کدو گوشتی خام مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

(250گرم) ۹۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه کدو شور ممتاز

تخمه کدو شور ممتاز تخمه کدو شور ممتاز مزبار رو میشناسین؟ تخمه کدو شور ممتاز مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم

(250گرم) ۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه جابانی ممتاز

تخمه جابانی ممتاز تخمه جابانی (تخمه ژاپنی) مزبار رو میشناسین؟ تخمه ژاپنی مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  تخمه از محبوب‌ترین خشکبار برای همه افراد است. […]

(250گرم) ۱۳۹,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه کدو گوشتی شور ممتاز

تخمه کدو گوشتی شور ممتاز تخمه کدو مزبار رو میشناسین؟ تخمه گوشتی خام ممتاز مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  این تخمه از خوشمزه‌ترین تخمه‌های موجود […]

(250گرم) ۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه آفتابگردان دور سفید

تخمه آفتابگردان دور سفید تخمه آفتابگردان دور سفید مزبار رو میشناسین؟ تخمه مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  تخمه از محبوب‌ترین خشکبار برای همه افراد است. در […]

(250گرم) ۶۹,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه آفتابگردان کوچک

تخمه آفتابگردان کوچک تخمه آفتابگردان کوچک مزبار رو میشناسین؟ تخمه مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  تخمه از محبوب‌ترین خشکبار برای همه افراد است. در دورهمی‌های […]

(250گرم) ۵۹,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه آفتابگردان ممتاز

تخمه آفتابگردان ممتاز تخمه آفتابگردان مزبار رو میشناسین؟ تخمه مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  تخمه از محبوب‌ترین خشکبار برای همه افراد است. در دورهمی‌های خودمانی […]

(250گرم) ۶۹,۰۰۰ تومان