اسپرینگ رول نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۵۰۵,۰۰۰ تومان

بال مرغ مکزیکی نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۸۹,۰۰۰ تومان

کتف مرغ مکزیکی نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۵۶۹,۰۰۰ تومان

بال مرغ هندی نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۹۹,۰۰۰ تومان

کتف مرغ هندی نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۵۷۹,۰۰۰ تومان

بال مرغ تریاکی نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۲۵,۰۰۰ تومان

کتف مرغ تریاکی نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۸۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!

جوجه کباب ترش 1کیلویی

۲۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

جوجه کباب ترش 1کیلویی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۲۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

جوجه کباب زعفرانی 1کیلویی

۲۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

جوجه کباب زعفرانی 1کیلویی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۲۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

جوجه کباب لاری 1کیلویی

۲۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

جوجه کباب لاری 1کیلویی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۲۹۹,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: