ساندویچ چاپاتا چیکن تریاکی

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۹۹,۰۰۰ تومان

ترشی لیته بندری

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۶۵,۰۰۰ تومان

سس ماست و آواکادو

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سس ماست و آواکادو

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سس ایتالین درسینگ

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سس ایتالین درسینگ

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سس تند پری پری

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سس تند پری پری

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سس سیر

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سس سیر

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد کرم بالزامیک

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۵۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سس سالاد کنجد ژاپنی

۱۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سس سالاد کنجد ژاپنی

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۹۹,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار

۱۴۹,۰۰۰ تومان

سس سالاد سزار

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۴۹,۰۰۰ تومان

سس سالاد لومییر

۱۴۵,۰۰۰ تومان

سس سالاد لومییر

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط خانگی

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۶۵,۰۰۰ تومان

ترشی سیر تایلندی

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۷۹,۰۰۰ تومان

ترشی سیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ترشی سیر

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۶۵,۰۰۰ تومان

ترشی پیاز

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۴۷,۰۰۰ تومان

ترشی شور مخلوط

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۴۷,۰۰۰ تومان
Sale!
Sale!

سینی شات سبزیجات

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی فیله مرغ سوخاری

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۵۳۵,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی کدو سوخاری

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۸۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی سیب زمینی سوخاری

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا چیکن پستو

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۲۵۹,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: