چیز بال بادام (ظرف 12عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۰۹,۰۰۰ تومان

سینی چیز بال میکس

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۴۸۵,۰۰۰ تومان

چیز بال میکس (ظرف 12عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۸۵,۰۰۰ تومان

چیز بال گردو (ظرف 12عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۶۵,۰۰۰ تومان

چیز بال کنجد (ظرف 12عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۲۵,۰۰۰ تومان

چیز بال پسته (ظرف 12عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۳۵,۰۰۰ تومان

پاچینی (ظرف 8عددی)

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۵۲۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (ظرف 12عددی)

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۶۲۹,۰۰۰ تومان

کدو سوخاری (ظرف 12عددی)

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سوخاری (ظرف 12عددی)

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۱۵,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: