سینی آجیل سه مغز با پسته اکبری با

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۶,۹۶۵,۰۰۰ تومان

سینی آجیل ترش و شیرین

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

۲۴۹,۰۰۰ تومان

سینی ترش و شیرین

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

۳۵۵,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی آجیل سه مغز با پسته اکبری

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

۶۴۵,۰۰۰ تومان

سینی آجیل شور و شیرین با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۶,۵۴۵,۰۰۰ تومان

سینی آجیل امپریال با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۲۰,۱۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!
Sale!

سینی میوه خشک با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۲,۱۰۵,۰۰۰ تومان

سینی آجیل شیرین با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۴,۸۵۹,۰۰۰ تومان

سینی بادام هندی شش طعم با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۸,۰۲۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی آجیل چهارشنبه سوری با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۴,۵۰۵,۰۰۰ تومان

سینی آجیل چهار طعم با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۶,۴۰۹,۰۰۰ تومان

سینی مغز بادام درختی شش طعم با درب

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۵,۵۰۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل شیرین و میوه خشک با درب

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۱۲,۵۵۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل چهار مغز رویال با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۱۴,۷۵۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی آجیل مخلوط شور با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۶,۱۵۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل چهار مغز با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۶,۴۷۹,۰۰۰ تومان
Sale!
Sale!

سینی بادام زمینی شش طعم با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۳,۴۴۹,۰۰۰ تومان

سینی مغز فندق شش طعم با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۶,۸۲۵,۰۰۰ تومان

سینی مغز پسته شش طعم با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۱۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان

سینی پسته شش طعم با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۹,۳۴۵,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: