نمایش 1–32 از 34 نتیجه

نمایش سایدبار

مینی همبرگر (سینی پذیرایی ۸عددی)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سینی ساندویچ نوستالژی

From ۱۳۹,۰۰۰ تومان

مینی چیکن برگر (سینی پذیرایی ۸عددی)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی ۳۰عددی)

۵۲۵,۰۰۰ تومان

مینی قارچ برگر (سینی پذیرایی ۸عددی)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا چیکن ملانزانا

۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا چیکن مارینارا

۵۹,۰۰۰ تومان

سینی ساندویچ مرغ و الویه

From ۱۶۵,۰۰۰ تومان

سینی چاپاتا و سالاد

From ۶۶۵,۰۰۰ تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی ۳۰عددی)

۵۸۵,۰۰۰ تومان

سینی فینگر فود چاپاسا

From ۵۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا کممبر پستو

۷۵,۰۰۰ تومان

سینی همبرگر و قارچ برگر (سینی چوبی ۳۰عددی)

۶۱۵,۰۰۰ تومان

ساپارول مرغ

From ۱۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا بوقلمون خردل

۷۵,۰۰۰ تومان

سینی تست و سالاد

From ۶۸۵,۰۰۰ تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

From ۳۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا چیکن پستو

۶۵,۰۰۰ تومان

سینی ساندویچ مرغ و ژامبون

From ۲۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ الویه

۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ تست مرغ لبنانی

۶۵,۰۰۰ تومان

چاپالاد گیاهی

From ۱۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و ریحان

۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تست ژامبون

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ تست بوقلمون

۶۵,۰۰۰ تومان

چاپالاد مرغ

From ۱۶۵,۰۰۰ تومان

ساپارول گیاهی

From ۱۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا بادمجان کبابی

۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا بادمجان کبابی نیمه آماده ۲عددی

۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا بوقلمون خردل نیمه آماده ۲عددی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا چیکن مارینارا نیمه آماده ۲عددی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا چیکن ملانزانا نیمه آماده ۲عددی

۱۲۵,۰۰۰ تومان