مشاهده همه 12 نتیجه

مشاهده فیلتر

سینی اسپرینگ رول گوشت

از ۱۷۵,۰۰۰ تومان

سینی اسپرینگ رول مرغ

از ۱۵۵,۰۰۰ تومان

اسپرینگ رول نیمه آماده 20عددی

از ۱۷۵,۰۰۰ تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

از ۴۷۹,۰۰۰ تومان

پکیج پذیرایی سانا (6عدد)

۳۷۹,۰۰۰ تومان

پکیج پذیرایی کلاحو (۴عدد)

۳۰۹,۰۰۰ تومان

پکیج پذیرایی فرداد (3عدد)

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پکیج پذیرایی وارلی (4عدد)

۸۲۵,۰۰۰ تومان

پکیج پذیرایی ماتان (4عدد)

۲۹۵,۰۰۰ تومان

سینی اسپرینگ رول سبزیجات

از ۱۳۹,۰۰۰ تومان

اسپرینگ رول سبزیجات (ظرف 12عددی)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساپارول گیاهی

از ۲۳۵,۰۰۰ تومان