نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار

سالاد آنتروکوت با مرغ

نمره 4.25 از 5
28,000 تومان51,000 تومان

سالاد اسفناج

نمره 3.00 از 5
30,000 تومان56,000 تومان

سالاد الویه مرغ

نمره 4.00 از 5
21,000 تومان78,000 تومان

سالاد بیتروت

نمره 3.00 از 5
23,000 تومان89,000 تومان

سالاد پاستا

نمره 4.00 از 5
26,000 تومان99,000 تومان

سالاد سزار

نمره 4.00 از 5
28,000 تومان52,000 تومان

سالاد سیب زمینی

نمره 4.83 از 5
23,000 تومان86,000 تومان

سالاد فرانسوی

23,000 تومان85,000 تومان

سالاد ماکارونی

نمره 5.00 از 5
25,000 تومان94,000 تومان

سالاد مرغ پستو

نمره 3.57 از 5
29,000 تومان54,000 تومان

سالاد نودل

نمره 4.00 از 5
30,000 تومان56,000 تومان