نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار

سالاد آنتروکوت با مرغ

نمره 5.00 از 5
25,000 تومان45,000 تومان

سالاد الویه مرغ

نمره 4.00 از 5
15,000 تومان55,000 تومان

سالاد بیتروت

نمره 3.00 از 5
21,000 تومان76,000 تومان

سالاد بیکن

نمره 4.00 از 5
25,000 تومان92,000 تومان

سالاد پاستا

نمره 4.00 از 5
20,000 تومان77,000 تومان

سالاد سزار

نمره 4.50 از 5
25,000 تومان45,000 تومان

سالاد سیب زمینی

نمره 5.00 از 5
18,000 تومان68,000 تومان

سالاد فرانسوی

18,000 تومان66,000 تومان

سالاد ماکارونی

نمره 5.00 از 5
19,000 تومان72,000 تومان

سالاد مرغ پستو

نمره 3.67 از 5
26,000 تومان48,000 تومان

سالاد مرغ سبز

نمره 4.33 از 5
24,000 تومان92,000 تومان

سالاد مرغ و قارچ

نمره 3.50 از 5
27,000 تومان102,000 تومان

سالاد نودل

نمره 4.00 از 5
27,000 تومان50,000 تومان

سینی سالاد میکس (۳۶عددی)

154,000 تومان

سینی سالاد میوه

139,000 تومان174,000 تومان