نمایش دادن همه 28 نتیجه

نمایش سایدبار

سینی حلوا (سینی چوبی ۲۶عددی)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سینی ترافل خرما (سینی چوبی ۲۵عددی)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

سینی حلوا میکس مدرن کوچک

۱۰۰,۰۰۰ تومان

حلوای بادام (سینی پذیرایی ۲۷عددی)

۸۹,۰۰۰ تومان

سینی حلوا میکس مدرن بزرگ

۱۸۰,۰۰۰ تومان

حلوا قیفی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

خرما گردو آجیلی بزرگ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سینی حلوا زعفرانی (سینی ۱۶عددی)

۷۹,۰۰۰ تومان

سینی حلوا میکس پسته زعفران

۲۰۰,۰۰۰ تومان

تارت حلوا و خرما گردو

۹۰,۰۰۰ تومان

ترافل خرمای پسته ای (سینی ۱۵عددی)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ترافل خرمای زعفرانی (سینی ۱۵عددی)

۶۵,۰۰۰ تومان

ترافل خرمای کنجدی (سینی ۱۵عددی)

۶۵,۰۰۰ تومان

ترافل خرمای گل سرخ (سینی ۱۵عددی)

۶۵,۰۰۰ تومان

ترافل خرمای نارگیلی (سینی ۱۵عددی)

۶۵,۰۰۰ تومان

ترحلوا زعفرانی ۷۰ عددی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

حلوا خرما آجیلی بزرگ

۱۶۰,۰۰۰ تومان

حلوا زعفرانی

۹۰,۰۰۰ تومان

حلوا زعفرانی نیم کیلویی

۵۴,۰۰۰ تومان

حلوا زعفرانی یک کیلویی

۸۹,۰۰۰ تومان

حلوا سنتی ۴۰۰گرمی حلوالند

۳۵,۰۰۰ تومان

حلوای زنجفیل (سینی پذیرایی ۱۵عددی)

۷۹,۰۰۰ تومان

حلوای شکلات تلخ-فندق (سینی پذیرایی ۱۵عددی)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

حلوای گل سرخ (سینی پذیرایی ۳۰عددی)

۶۵,۰۰۰ تومان

خرما گردو آجیلی کوچک

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خرما گردویی کوچک

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خرما گردویی گرد

۲۲۵,۰۰۰ تومان

سینی حلوا و خرما (سینی ۳۶عددی)

۹۹,۰۰۰ تومان