مشاهده همه 18 نتیجه

سینی میکس ته چین (25عددی)

سینی میکس ته چین سینی میکس ته چین مزبار رو میشناسین؟ مناسب برای: 8-6نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 35*35 شامل باقالی پلو، زرشک پلو، آلبالو پلو، لوبیا پلو و کباب تابه‌ای گوشت (از هر کدام 5عدد)   مواد تشکیل دهنده باقالی پلو: برنج، گوشت، شوید و باقالی مواد تشکیل

۷۹۵,۰۰۰ تومان
Sale!

کباب تابه ای با مرغ فینگر فود

کباب تابه ای با مرغ فینگر فود کباب تابه ای با مرغ مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر   کباب تابه ای با مرغ داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی ها و گوشت و مرغ و

From ۱۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!

کباب تابه ای با گوشت فینگر فود

کباب تابه ای با گوشت فینگر فود کباب تابه ای با گوشت مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر   کباب تابه ای با گوشت داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی ها و گوشت و مرغ و

From ۱۸۵,۰۰۰ تومان
Sale!

قیمه فینگر فود

قیمه فینگر فود قیمه فینگر فود مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، گوشت، لپه و رب گوجه فرنگی   قیمه فینگر فود داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی ها و گوشت و

From ۱۸۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سبزی پلو با ماهی فینگر فود

سبزی پلو با ماهی فینگر فود سبزی پلو با ماهی مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، ماهی و شوید   داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی ها و گوشت و مرغ و

From ۲۰۵,۰۰۰ تومان
Sale!

فسنجان با مرغ فینگر فود

فسنجان با مرغ فینگر فود فسنجان با مرغ مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، مرغ، گردو و رب انار   فسنجان با مرغ داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی ها و گوشت

From ۲۰۱,۰۰۰ تومان
Sale!

ته چین مسما با انار بادمجان فینگر فود

ته چین مسما با انار بادمجان فینگر فود ته چین مسما با انار بادمجان مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، گوشت، بادمجان و رب انار   ته چین مسما با انار بادمجان داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است

From ۱۸۵,۰۰۰ تومان
Sale!

ته چین کوفته با سس انار فینگر فود

ته چین کوفته با سس انار فینگر فود ته چین کوفته با سس انار  مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، گوشت و رب انار   ته چین کوفته با سس انار داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که

From ۱۸۵,۰۰۰ تومان

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو مزبار رو میشناسین؟ سینی 9عددی: مناسب برای: 4-2نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 20*20 شامل 4عدد آلبالو پلو و 5عدد ته چین لوبیا پلو سینی 25عددی: مناسب برای: 8-6نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 35*35 شامل

From ۲۷۹,۰۰۰ تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو سینی باقالی پلو و لوبیا پلو مزبار رو میشناسین؟ سینی 9عددی: مناسب برای: 4-2نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 20*20 شامل 4عدد باقالی پلو و 5عدد لوبیا پلو سینی 25عددی: مناسب برای: 8-6نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 35*35 شامل 12عدد باقالی

From ۲۸۹,۰۰۰ تومان

سینی لوبیا پلو و ته چین زرشک پلو

سینی لوبیا پلو و ته چین زرشک پلو سینی لوبیا پلو و ته چین زرشک پلو مزبار رو میشناسین؟ سینی 9عددی: مناسب برای: 4-2نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 20*20 شامل 4عدد لوبیا پلو و 5عدد ته چین زرشک پلو سینی 25عددی: مناسب برای: 8-6نفر سینی فینگر فود چوبی

From ۲۷۵,۰۰۰ تومان

سینی ته چین زرشک پلو و آلبالو پلو

سینی ته چین زرشک پلو و آلبالو پلو سینی ته چین زرشک پلو و آلبالو پلو مزبار رو میشناسین؟ سینی 9عددی: مناسب برای: 4-2نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 20*20 شامل 4عدد آلبالو پلو و 5عدد ته چین زرشک پلو سینی 25عددی: مناسب برای: 8-6نفر سینی پذیرایی چوبی در

From ۲۷۹,۰۰۰ تومان

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو سینی باقالی پلو و آلبالو پلو مزبار رو میشناسین؟ سینی 9عددی: مناسب برای: 4-2نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 20*20 شامل 4عدد باقالی پلو و 5عدد آلبالو پلو سینی 25عددی: مناسب برای: 8-6نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 35*35 شامل 12عدد باقالی

From ۲۸۹,۰۰۰ تومان

سینی باقالی پلو و ته چین زرشک پلو

سینی باقالی پلو و ته چین زرشک پلو سینی باقالی پلو و ته چین زرشک پلو مزبار رو میشناسین؟ سینی 9عددی: مناسب برای: 4-2نفر سینی فینگر فود چوبی در ابعاد 20*20 شامل 4عدد باقالی پلو و 5عدد ته چین زرشک پلو سینی 25عددی: مناسب برای: 8-6نفر سینی فینگر فود چوبی

From ۲۸۹,۰۰۰ تومان
Sale!

لوبیا پلو با گوشت فینگر فود

لوبیا پلو با گوشت فینگر فود لوبیا پلو با گوشت فینگر فود مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، لوبیا و گوشت   لوبیا پلو داستاناش چیه؟ منظور از پلو، برنجی است که پس از آبکش با سبزی ها و

From ۱۶۹,۰۰۰ تومان
Sale!

آلبالو پلو با مرغ فینگر فود

آلبالو پلو با مرغ فینگر فود آلبالو پلو با مرغ فینگر فود مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، آلبالو و مرغ   داستاناش چیه؟ تعریف پلو در لغتنامه دهخدا : طعامی است که از برنج کنند و در آن

From ۱۷۱,۰۰۰ تومان
Sale!

باقالی پلو با گوشت فینگر فود

باقالی پلو با گوشت فینگر فود باقالی پلو مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، گوشت، شوید و باقالی   باقالی پلو داستاناش چیه؟ برنج  به طور عمده به دو صورت چلو و پلو پخت می شود که در مزبار

From ۱۸۵,۰۰۰ تومان
Sale!

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگر فود

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگر فود ته چین زرشک پلو مزبار رو میشناسین؟ ظرف 6عددی مناسب برای: 4-2فر ظرف 12عددی مناسب برای: 6-4نفر مواد تشکیل دهنده: برنج، مرغ، ماست، تخم مرغ، زعفران و زرشک   داستاناش چیه؟ نخستین دستورالعمل شناخته شده برای پلو توسط دانشمند ایرانی قرن دهم

From ۱۶۹,۰۰۰ تومان