سینی حلوا میکس مدرن بزرگ حلوالند

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۵۵۰,۰۰۰ تومان

سینی حلوا میکس مدرن کوچک حلوالند

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۳۵۰,۰۰۰ تومان

حلوا قیفی حلوالند

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ترحلوا زعفرانی 70 عددی حلوالند

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۵۵۰,۰۰۰ تومان

تارت حلوا و خرما گردو حلوالند

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۳۸۰,۰۰۰ تومان

حلوا خرما آجیلی بزرگ حلوالند

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۶۰۰,۰۰۰ تومان

خرما گردویی کوچک حلوالند

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۵۰۰,۰۰۰ تومان

خرما گردو آجیلی کوچک حلوالند

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۴۰۰,۰۰۰ تومان

خرما گردو آجیلی بزرگ حلوالند

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۷۵۰,۰۰۰ تومان

خرما گردویی گرد حلوالند

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۷۵۰,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: