مشاهده همه 12 نتیجه

تخمه جابانی

(250گرم) From ۷۹,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه جابانی

تخمه جابانی تخمه جابانی (تخمه ژاپنی) مزبار رو میشناسین؟ تخمه ژاپنی مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  تخمه از محبوب‌ترین خشکبار

(250گرم) From ۷۹,۰۰۰ تومان

تخمه جابانی گلپر

(250گرم) From ۸۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه جابانی گلپر

تخمه جابانی گلپر تخمه جابانی گلپر (تخمه ژاپنی) مزبار رو میشناسین؟ تخمه ژاپنی مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  تخمه از

(250گرم) From ۸۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه کدو دو آتشه ممتاز

تخمه کدو دو آتشه ممتاز تخمه کدو دو آتشه ممتاز مزبار رو میشناسین؟ تخمه کدو دو آتیشه ممتاز مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   تخمه کدو دو

(250گرم) From ۶۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه محبوبی

تخمه محبوبی تخمه محبوبی مزبار رو میشناسین؟ تخمه محبوبی مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم

From ۷۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه کدو گوشتی خام ممتاز

تخمه کدو گوشتی خام ممتاز تخمه کدو گوشتی خام مزبار رو میشناسین؟ تخمه کدو گوشتی خام مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

(250گرم) From ۵۹,۰۰۰ تومان

تخمه کدو خام ممتاز

(250گرم) From ۱۱,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه کدو خام ممتاز

تخمه کدو خام ممتاز تخمه کدو خام ممتاز مزبار رو میشناسین؟ تخمه کدو خام ممتاز مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

(250گرم) From ۱۱,۰۰۰ تومان

تخمه کدو شور ممتاز

(250گرم) From ۱۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه کدو شور ممتاز

تخمه کدو شور ممتاز تخمه کدو شور ممتاز مزبار رو میشناسین؟ تخمه کدو شور ممتاز مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم

(250گرم) From ۱۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه جابانی ممتاز

تخمه جابانی ممتاز تخمه جابانی (تخمه ژاپنی) مزبار رو میشناسین؟ تخمه ژاپنی مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  تخمه از محبوب‌ترین

(250گرم) From ۹۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه کدو گوشتی شور ممتاز

تخمه کدو گوشتی شور ممتاز تخمه کدو مزبار رو میشناسین؟ تخمه گوشتی خام ممتاز مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  این

(250گرم) From ۶۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه آفتابگردان دور سفید

تخمه آفتابگردان دور سفید تخمه آفتابگردان دور سفید مزبار رو میشناسین؟ تخمه مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  تخمه از محبوب‌ترین خشکبار

(250گرم) From ۱۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه آفتابگردان کوچک

تخمه آفتابگردان کوچک تخمه آفتابگردان کوچک مزبار رو میشناسین؟ تخمه مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  تخمه از محبوب‌ترین خشکبار برای

(250گرم) From ۷۵,۰۰۰ تومان
Sale!

تخمه آفتابگردان ممتاز

تخمه آفتابگردان ممتاز تخمه آفتابگردان مزبار رو میشناسین؟ تخمه مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   با چی بخوریم؟  تخمه از محبوب‌ترین خشکبار برای همه

(250گرم) From ۴۹,۰۰۰ تومان