مشاهده همه 20 نتیجه

باکس پسته اکبری ممتاز

باکس پسته اکبری ممتاز باکس پسته اکبری ممتاز مزبار رو می‌شناسین؟ باکس مربع مشکی: وزن: 450گرم ابعاد: 14*18سانتی‌متر تشکیل شده از: پسته اکبری ممتاز داستانش چیه؟ پسته یکی از جذاب‌ترین و شاید مهم‌ترین مغزها در میان آجیل باشد و کسی نیست که این م خوش‌طعم را دوست نداشته باشد. پسته

From ۳۵۵,۰۰۰ تومان

سینی پسته اکبری زعفرانی ممتاز

سینی پسته اکبری زعفرانی ممتاز سینی پسته اکبری زعفرانی ممتاز مزبار رو می‌شناسین؟ سینی پسته اکبری سایز کوچک باکس مربع مشکی: وزن: ۷۰۰گرم ابعاد: ۲۰*۲۰سانتی‌متر تشکیل شده از: پسته اکبری زعفرانی ممتاز باکس دایره کرم: وزن: ۷۰۰گرم ابعاد: قطر ۲۵سانتی‌متر تشکیل شده از:پسته اکبری زعفرانی ممتاز   سینی پسته اکبری

From ۲۹۹,۰۰۰ تومان

سینی پسته اکبری خام ممتاز

سینی پسته اکبری خام ممتاز سینی پسته اکبری خام ممتاز مزبار رو می‌شناسین؟ سینی پسته اکبری سایز کوچک باکس مربع مشکی: وزن: ۷۰۰گرم ابعاد: ۲۰*۲۰سانتی‌متر تشکیل شده از: پسته اکبری خام ممتاز باکس دایره کرم: وزن: ۷۰۰گرم ابعاد: قطر ۲۵سانتی‌متر تشکیل شده از:پسته اکبری خام ممتاز   سینی پسته اکبری

From ۲۹۵,۰۰۰ تومان

سینی مغز پسته شش طعم

سینی مغز پسته شش طعم سینی مغز پسته شش طعم مزبار رو می‌شناسین؟ وزن: 640گرم باکس دایره به قطر 25سانتی‌متر باکس مربع 20*20سانتی‌متر تشکیل شده از: مغز پسته خام (باکس دایره: 160گرم) / (باکس مربع: 80گرم) مغز پسته شور (باکس دایره: 160گرم) / (باکس مربع: 80گرم) مغز پسته پیازجعفری (باکس

From ۶۶۹,۰۰۰ تومان

سینی پسته شش طعم

سینی پسته شش طعم سینی پسته شش طعم مزبار رو می‌شناسین؟ وزن: 640گرم باکس دایره به قطر 25سانتی‌متر باکس مربع 20*20سانتی‌متر تشکیل شده از: پسته احمدآقایی خام (باکس دایره: 160گرم) / (باکس مربع: 80گرم) پسته احمدآقایی شور (باکس دایره: 160گرم) / (باکس مربع: 80گرم) پسته احمدآقایی پیازجعفری (باکس دایره: 80گرم)

From ۳۵۹,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز پسته زعفرانی ممتاز

مغز پسته زعفرانی ممتاز مغز پسته مزبار رو می‌شناسین؟ مغز پسته مزبار از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   مغز پسته داستاناش چیه؟ پسته گونه‌ای گیاه است که در

(250گرم) From ۲۶۵,۰۰۰ تومان

مغز پسته چیلی

(250گرم) From ۲۰۵,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز پسته چیلی

مغز پسته چیلی مغز پسته چیلی مزبار رو میشناسین؟ مغز پسته چیلی به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   داستاناش چیه؟ بدون شک، یکی از پر

(250گرم) From ۲۰۵,۰۰۰ تومان

مغز پسته پیاز جعفری

(250گرم) From ۲۰۵,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز پسته پیاز جعفری

مغز پسته پیاز جعفری مغز پسته پیاز جعفری مزبار رو می‌شناسین؟ مغز پسته مزبار از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   داستاناش چیه؟ در میان مغزها، مغز پسته شاید

(250گرم) From ۲۰۵,۰۰۰ تومان

مغز پسته باربیکیو

(250گرم) From ۲۰۵,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز پسته باربیکیو

مغز پسته باربیکیو مغز پسته باربیکیو مزبار رو میشناسین؟ مغز پسته باربیکیو به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   داستاناش چیه؟ پسته یک محصول ایرانی به

(250گرم) From ۲۰۵,۰۰۰ تومان

مغز پسته اسموکی

(250گرم) From ۲۰۵,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز پسته اسموکی

مغز پسته اسموکی مغز پسته اسموکی مزبار رو میشناسین؟ مغز پسته اسموکی به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   داستاناش چیه؟ پسته یکی از مغذی‌ترین و

(250گرم) From ۲۰۵,۰۰۰ تومان
Sale!

پسته کله قوچی زعفرانی ممتاز

پسته کله قوچی زعفرانی ممتاز پسته کله قوچی زعفرانی ممتاز مزبار رو میشناسین؟ پسته کله قوچی زعفرانی ممتاز مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم

(250گرم) From ۱۳۵,۰۰۰ تومان
Sale!

پسته فندقی زعفرانی ممتاز

پسته فندقی زعفرانی ممتاز پسته فندقی زعفرانی ممتاز مزبار رو میشناسین؟ پسته فندقی زعفرانی ممتاز مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   داستاناش چیه؟ قدمت

(250گرم) From ۱۰۵,۰۰۰ تومان
Sale!

پسته اکبری زعفرانی ممتاز

پسته اکبری زعفرانی ممتاز پسته اکبری مزبار رو میشناسین؟ پسته اکبری زعفرانی ممتاز مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   پسته اکبری داستاناش چیه؟ پسته

(250گرم) From ۱۸۹,۰۰۰ تومان
Sale!

پسته احمد آقایی زعفرانی ممتاز

پسته احمد آقایی زعفرانی ممتاز پسته احمد آقایی مزبار رو میشناسین؟ پسته احمد آقایی زعفرانی ممتاز مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   پسته احمد

(250گرم) From ۱۳۵,۰۰۰ تومان
Sale!

پسته اکبری خام ممتاز

پسته اکبری خام ممتاز پسته اکبری مزبار رو میشناسین؟ پسته اکبری خام ممتاز مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   پسته اکبری داستاناش چیه؟ پسته

(250گرم) From ۱۸۹,۰۰۰ تومان
Sale!

پسته کله قوچی خام ممتاز

پسته کله قوچی خام ممتاز پسته کله قوچی مزبار رو میشناسین؟ پسته کله قوچی خام ممتاز مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   پسته کله

(250گرم) From ۱۳۵,۰۰۰ تومان
Sale!

پسته فندقی خام ممتاز

پسته فندقی خام ممتاز پسته فندقی مزبار رو میشناسین؟ پسته فندقی خام ممتاز مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   پسته فندقی داستاناش چیه؟ پسته یک

(250گرم) From ۱۰۵,۰۰۰ تومان
Sale!

خلال پسته ممتاز

خلال پسته ممتاز خلال پسته مزبار رو میشناسین؟ خلال پسته مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم   داستاناش چیه؟ پسته یکی از مهم‌ترین محصولات ایران است.

(125گرم) From ۱۰۵,۰۰۰ تومان
Sale!

پسته احمد آقایی خام ممتاز

پسته احمد آقایی خام ممتاز پسته احمد آقایی مزبار رو میشناسین؟ پسته احمد آقایی خام ممتاز مزبار به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   پسته احمد

(250گرم) From ۱۳۵,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز پسته خام ممتاز

مغز پسته خام ممتاز مغز پسته مزبار رو می‌شناسین؟ مغز پسته مزبار از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 250 گرم 500 گرم 1 کیلو گرم   مغز پسته داستاناش چیه؟ پسته گونه‌ای گیاه است که در

(250گرم) From ۲۶۵,۰۰۰ تومان