نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار

آجیل چهار مغز

(250گرم) From 53,000 تومان

آجیل شور

(250گرم) From 49,000 تومان

آجیل شیرین

(250گرم) From 49,000 تومان

بادام درختی

(250گرم) From 47,000 تومان

بادام زمینی

(250گرم) From 17,000 تومان

بادام منقا

(250گرم) From 30,000 تومان

بادام هندی

(250گرم) From 74,000 تومان

پسته احمد آقایی

(250گرم) From 48,000 تومان

پسته اکبری

(250گرم) From 53,000 تومان

پسته فندقی

(250گرم) From 44,000 تومان

پسته کله قوچی

(250گرم) From 55,000 تومان

تخمه آفتابگردان

(250گرم) From 17,000 تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید

(250گرم) From 13,000 تومان

تخمه آفتابگردان ریز

(250گرم) From 12,000 تومان

تخمه جابانی

(250گرم) From 18,000 تومان

تخمه کدو

(250گرم) From 22,000 تومان

خلال بادام

(125گرم) From 27,000 تومان

خلال پسته

(125گرم) From 54,000 تومان

سینی آجیل امپریال

455,000 تومان

سینی آجیل چهار طعم

135,000 تومان

سینی آجیل چهار مغز

179,000 تومان

سینی آجیل شب یلدا

From 99,000 تومان

سینی آجیل شور و شیرین

From 149,000 تومان

سینی آجیل شیرین

107,000 تومان

سینی آجیل شیرین و میوه خشک

299,000 تومان

فندق با پوست

(250گرم) From 24,000 تومان

گردو با پوست

(250گرم) From 27,000 تومان

مغز پسته

(250گرم) From 73,000 تومان

مغز فندق

(250گرم) From 48,000 تومان

مغز گردو

(250گرم) From 59,000 تومان