نمایش 29 نتیحه

نمایش سایدبار

آلبالو و زغال اخته خشک

(250گرم) 11,000 تومان

آلو جنگلی

(250گرم) 12,000 تومان

آلو خشک

(125گرم) 19,000 تومان

آلو سیاه

(250گرم) 10,000 تومان

آلو طلایی

(250گرم) 10,000 تومان

آناناس خشک

(125گرم) 34,000 تومان

انبه خشک

(125گرم) 54,000 تومان

انجیر

(250گرم) 44,000 تومان

باسلوق

(250گرم) 12,000 تومان

برگه زرد آلو

(250گرم) 13,000 تومان

برگه هلو

(250گرم) 18,000 تومان

پرتقال خشک

(125گرم) 19,000 تومان

توت خشک

(250گرم) 54,000 تومان

توت فرنگی خشک

(125گرم) 34,000 تومان

خربزه خشک

(125گرم) 19,000 تومان

خرما پیارم

(250گرم) 27,000 تومان

خرمالو خشک

(125گرم) 19,000 تومان

سیب خشک

(125گرم) 19,000 تومان

سینی آجیل شیرین و میوه خشک

279,000 تومان

سینی میوه خشک

64,000 تومان

قیسی

(250گرم) 15,000 تومان

کشمش

(250گرم) 15,000 تومان

کشمش پلویی

(250گرم) 14,000 تومان

کیوی خشک

(125گرم) 19,000 تومان

گلابی خشک

(125گرم) 19,000 تومان

موز خشک

(125گرم) 29,000 تومان

مویز

(250گرم) 26,000 تومان

میوه خشک مخلوط

(125گرم) 29,000 تومان

هلو خشک

(125گرم) 22,000 تومان