نمایش 1–20 از 45 نتیجه

سویا

(250گرم) From ۱۷,۰۰۰ تومان
Sale!

سویا

سویا سویا مزبار رو میشناسین؟ سویا مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم   داستاناش چیه؟ قدمت سویا به حدود 5000 سال پیش و شمال شرقی سرزمین باستانی چین می‌رسد.

(250گرم) From ۱۷,۰۰۰ تومان

پودر نارگیل

پودر نارگیل پودر نارگیل مزبار رو میشناسین؟ پودر نارگیل مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم   داستاناش چیه؟ نارگیل که در زبان انگلیسی به آن coconut می‌گویند، از واژه (انارگیل)

هل اکبر

هل اکبر هل اکبر مزبار رو میشناسین؟ هل اکبر مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

مغز لیمو عمانی

(125گرم) From ۷۵,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز لیمو عمانی

مغز لیمو عمانی مغز لیمو عمانی مزبار رو میشناسین؟ مغز لیمو عمانی مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم   داستاناش چیه؟ لیمو عمانی گونه‌ای خاص از لیمو ترش است

(125گرم) From ۷۵,۰۰۰ تومان

مریم گلی

From ۱۸,۰۰۰ تومان
Sale!

مریم گلی

مریم گلی مریم گلی مزبار رو میشناسین؟ مریم گلی مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

From ۱۸,۰۰۰ تومان

ماش

(125گرم) From ۱۱,۰۰۰ تومان
Sale!

ماش

ماش ماش مزبار رو میشناسین؟ ماش به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

(125گرم) From ۱۱,۰۰۰ تومان

لیمو عمانی

(125گرم) From ۲۷,۰۰۰ تومان
Sale!

لیمو عمانی

لیمو عمانی لیمو عمانی مزبار رو میشناسین؟ لیمو عمانی مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم   داستاناش چیه؟ لیمو عمانی نوعی لیموی ترش است که به آن «شیسه» نیز

(125گرم) From ۲۷,۰۰۰ تومان

لوبیا قرمز

(125گرم) From ۱۲,۰۰۰ تومان
Sale!

لوبیا قرمز

لوبیا قرمز لوبیا قرمز مزبار رو میشناسین؟ لوبیا قرمز مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

(125گرم) From ۱۲,۰۰۰ تومان

لوبیا عروس

(125گرم) From ۱۳,۰۰۰ تومان
Sale!

لوبیا عروس

لوبیا عروس لوبیا عروس مزبار رو میشناسین؟ لوبیا عروس به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

(125گرم) From ۱۳,۰۰۰ تومان

لوبیا سفید

(125گرم) From ۲۷,۰۰۰ تومان
Sale!

لوبیا سفید

لوبیا سفید لوبیا سفید مزبار رو میشناسین؟ لوبیا سفید به صورت دست‌چین از مرغوب‌ترین مزارع برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

(125گرم) From ۲۷,۰۰۰ تومان

لوبیا چیتی

(125گرم) From ۱۷,۰۰۰ تومان
Sale!

لوبیا چیتی

لوبیا چیتی لوبیا چیتی مزبار رو میشناسین؟ لوبیا چیتی مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

(125گرم) From ۱۷,۰۰۰ تومان
Sale!

لوبیا چشم بلبلی

لوبیا چشم بلبلی لوبیا چشم بلبلی مزبار رو میشناسین؟ لوبیا چشم بلبلی مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

From ۱۶,۰۰۰ تومان

لپه خارجی

(125گرم) From ۱۳,۰۰۰ تومان
Sale!

لپه خارجی

لپه خارجی لپه خارجی مزبار رو میشناسین؟ لپه خارجی مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

(125گرم) From ۱۳,۰۰۰ تومان

لپه ایرانی

(125گرم) From ۱۸,۰۰۰ تومان
Sale!

لپه ایرانی

لپه ایرانی لپه ایرانی مزبار رو میشناسین؟ لپه ایرانی مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

(125گرم) From ۱۸,۰۰۰ تومان

فلفل سیاه

From ۱۰۹,۰۰۰ تومان
Sale!

فلفل سیاه

فلفل سیاه فلفل سیاه مزبار رو میشناسین؟ فلفل سیاه مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

From ۱۰۹,۰۰۰ تومان

فلفل سفید

From ۶۵,۰۰۰ تومان
Sale!

فلفل سفید

فلفل سفید فلفل سفید مزبار رو میشناسین؟ فلفل سفید مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

From ۶۵,۰۰۰ تومان

عدس درشت

عدس درشت عدس درشت مزبار رو میشناسین؟ عدس درشت مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

عدس ریز

عدس ریز عدس ریز مزبار رو میشناسین؟ عدس ریز مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

شوید خشک

شوید خشک شوید خشک مزبار رو میشناسین؟ شوید خشک مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم

سبزی نعنا

(125گرم) From ۳۷,۰۰۰ تومان
Sale!

سبزی نعنا

سبزی نعنا سبزی نعنا مزبار رو میشناسین؟ سبزی نعنا مزبار با بالاترین کیفیت برای شما فراهم شده است که می توانید آن را در وزن‌های زیر از مزبار تهیه فرمایید: 125 گرم 250 گرم 500 گرم   داستاناش چیه؟ نعنا، گیاهی خودرو است که نه تنها طعم و عطری خاص

(125گرم) From ۳۷,۰۰۰ تومان