نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار

بابا غنوج

نمره 5.00 از 5
25,000 تومان95,000 تومان

تبوله

نمره 4.33 از 5
15,000 تومان55,000 تومان

چیز کاپی

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

چیز هابانرو

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

چیز هالوپینو

32,000 تومان

حمص

نمره 3.70 از 5
24,000 تومان88,000 تومان

زیتون لیمو فلفل

18,000 تومان

سینی مزه میکس لبنانی (۳۶عددی)

199,000 تومان

کشکه

نمره 5.00 از 5
21,000 تومان78,000 تومان

محمره

نمره 4.80 از 5
38,000 تومان142,000 تومان

مطبل

نمره 4.00 از 5
25,000 تومان94,000 تومان

میکس زیتون مغزدار

نمره 5.00 از 5
14,000 تومان