سوشی کریسپی شریمپ (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۵۸۵,۰۰۰ تومان

سوشی کریسپی تمپورا (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۶۷۹,۰۰۰ تومان

سوشی خیار و آووکادو (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۹۹,۰۰۰ تومان

سوشی سالمون ماکی (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۶۴۹,۰۰۰ تومان

سوشی رینبو رول (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۷۵۹,۰۰۰ تومان

سوشی دراگون رول (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱,۱۲۹,۰۰۰ تومان

سوشی توبیکو شریمپ (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۵۸۵,۰۰۰ تومان

سوشی ترچ سالمون (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۷۲۹,۰۰۰ تومان

سوشی اینگرید رول (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۷۹۹,۰۰۰ تومان

مینی سینی سوشی

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان

سوشی تن ماهی (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۴۵,۰۰۰ تومان
Sale!
Sale!

سینی کوکتل میگو

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۸۴۵,۰۰۰ تومان

سوشی میکس ماکی (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۶۵,۰۰۰ تومان

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۹۹,۰۰۰ تومان

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۶۵,۰۰۰ تومان

سوشی فیلادلفیا (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۶۵,۰۰۰ تومان

سینی سوشی (8رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳,۲۱۵,۰۰۰ تومان

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۳۴۵,۰۰۰ تومان

سوشی سالمون آووکادو (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۴۱۵,۰۰۰ تومان

سوشی اسپشیال اسموکی (رول 8عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۴۸۹,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: