پاپسیکل میکس نوروز (سینی 8عددی)

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۴۵۴,۰۰۰ تومان

پاپسیکل میکس ولنتاین (سینی 8عددی)

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۴۳۹,۰۰۰ تومان

سینی میکس ولنتاین

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۴۷۵,۰۰۰ تومان

باکس هدیه ولنتاین

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پاپسیکل میکس یلدا با درب گل آرایی (سینی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۶,۳۳۵,۰۰۰ تومان

سینی یلدا میکس با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۵,۲۶۵,۰۰۰ تومان

پاپسیکل میکس نوروز (سینی ۸عددی) با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۵,۳۴۹,۰۰۰ تومان

سینی روز مادر با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۵,۵۵۵,۰۰۰ تومان

پاپسیکل هالووین (بسته سه عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی ملکه بادام و گردو (سینی 16عددی)

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۳۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودچی (سینی 36عددی)

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۳۸۵,۰۰۰ تومان

قطاب (سینی 24عددی)

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۳۲۹,۰۰۰ تومان

پاپسیکل میکس نوروز (سینی 8عددی)

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۴۹۹,۰۰۰ تومان

سینی روز مادر

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۵۱۹,۰۰۰ تومان

سینی میکس ولنتاین

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۵۳۵,۰۰۰ تومان

پاپسیکل (بسته سه عددی)

ارسال 4ساعته به استان تهران و البرز

۱۶۹,۰۰۰ تومان

سینی ترافل (۱۶عددی)

ارسال 24ساعته به استان تهران و البرز

۲۸۹,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: