شات سیب زمینی تنوری (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۲۹۵,۰۰۰ تومان

شات فیله مرغ سوخاری (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۵۹۹,۰۰۰ تومان

شات کدو سوخاری (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۴۲۵,۰۰۰ تومان

شات سیب زمینی سوخاری (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۴۳۵,۰۰۰ تومان

شات گریل لاری (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۴۲۹,۰۰۰ تومان

شات گریل ترش (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۴۳۵,۰۰۰ تومان

شات گریل زعفرانی (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۴۳۵,۰۰۰ تومان

شات میگو سوخاری (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۶۸۵,۰۰۰ تومان

شات اسپرینگ رول گوشت (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۵۵۹,۰۰۰ تومان

شات اسپرینگ رول مرغ (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۵۵۹,۰۰۰ تومان

شات اسپرینگ رول سبزیجات (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۴۲۹,۰۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان

بیف استراگانف (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان

شات سالمون (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان

شات کالاماری (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان

شات شاه میگو (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۲,۴۸۵,۰۰۰ تومان

شات استیک بوقلمون (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۵۴۹,۰۰۰ تومان

شات استیک مرغ (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۵۵۵,۰۰۰ تومان

شات لم چاپس (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۲,۸۲۹,۰۰۰ تومان

شات استیک آلامات (10عدد)

سفارش از یک هفته قبل

۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: