سالاد نودل نیمه آماده 2نفره

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۵۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار نیمه آماده 2نفره

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۶۹,۰۰۰ تومان

سالاد آنتروکوت با مرغ نیمه آماده 2نفره

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۳۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد مرغ پستو نیمه آماده 2نفره

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۳۵,۰۰۰ تومان
Sale!

اسپرینگ رول نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۸۹,۰۰۰ تومان
Sale!

ساندویچ چاپاتا بادمجان کبابی نیمه آماده 2عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۱۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا کممبر پستو نیمه آماده 3عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۷۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا بوقلمون خردل نیمه آماده 2عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۳۲۹,۰۰۰ تومان

بال مرغ مکزیکی نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۸۹,۰۰۰ تومان

کتف مرغ مکزیکی نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۵۶۹,۰۰۰ تومان

بال مرغ هندی نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۹۹,۰۰۰ تومان

کتف مرغ هندی نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۵۷۹,۰۰۰ تومان

بال مرغ تریاکی نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۲۵,۰۰۰ تومان

کتف مرغ تریاکی نیمه آماده 20عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۸۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا چیکن ملانزانا نیمه آماده 2عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۳۲۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ چاپاتا چیکن مارینارا نیمه آماده 2عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۳۴۹,۰۰۰ تومان

سوسیس بندری نیمه آماده 1کیلویی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۴۱۹,۰۰۰ تومان

مینی چیکن برگر نیمه آماده 10عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۳۴۹,۰۰۰ تومان

میگو نیمه آماده 9عددی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۶۳۹,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ترش 1کیلویی

ارسال فوری به استان تهران و البرز

۲۸۹,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: