سینی مغز فندق شش طعم با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۸,۲۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

ماکادمیا

(125گرم) ۲۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

ماکادمیا

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

(125گرم) ۲۹۹,۰۰۰ تومان

سینی مغز فندق شش طعم

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

۷۱۵,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز گردو ممتاز

(250گرم) ۲۰۹,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز گردو ممتاز

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

(250گرم) ۲۰۹,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز فندق شور ممتاز

(250گرم) ۲۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز فندق شور ممتاز

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

(250گرم) ۲۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز فندق چیلی

(250گرم) ۲۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز فندق چیلی

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

(250گرم) ۲۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!
Sale!

مغز فندق پیاز جعفری

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

(250گرم) ۲۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز فندق باربیکیو

(250گرم) ۲۱۹,۰۰۰ تومان
Sale!

مغز فندق باربیکیو

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

(250گرم) ۲۱۹,۰۰۰ تومان

مغز فندق ایرانی شور

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

(250گرم)

مغز فندق اسموکی

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

۸۳۵,۰۰۰ تومان

گردو خورشتی

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

(250گرم)
Sale!

باسلوق

(250گرم) ۶۵,۰۰۰ تومان
Sale!

باسلوق

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

(250گرم) ۶۵,۰۰۰ تومان
Sale!
Sale!

مغز گردو ایرانی ممتاز

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

(250گرم) ۲۰۹,۰۰۰ تومان
Sale!
Sale!

گردو با پوست ممتاز

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

(250گرم) ۵۹,۰۰۰ تومان
Sale!
Sale!

مغز فندق خام ممتاز

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

(250گرم) ۲۱۵,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: