سینی آجیل سه مغز با پسته اکبری با

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۷,۳۹۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل سه مغز با پسته اکبری

ارسال فوری به استان تهران و البرز و ارسال پستی به کل ایران

۶۱۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل شور و شیرین با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۷,۳۹۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل امپریال با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۲۰,۵۹۹,۰۰۰ تومان

سینی میوه خشک با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۳,۴۴۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل شیرین با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان

سینی بادام هندی شش طعم با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۷,۶۹۹,۰۰۰ تومان
Sale!

سینی آجیل یلدا با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۵,۳۹۹,۰۰۰ تومان

سینی مغز بادام درختی شش طعم با درب

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۶,۴۹۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل چهار مغز رویال با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۱۵,۸۹۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل مخلوط شور با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۶,۴۹۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل چهار مغز با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۷,۳۹۹,۰۰۰ تومان

سینی بادام زمینی شش طعم با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۴,۲۹۹,۰۰۰ تومان

سینی مغز فندق شش طعم با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۸,۲۹۹,۰۰۰ تومان

سینی مغز پسته شش طعم با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۱۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان

سینی پسته اکبری خام ممتاز با درب گل

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۹,۱۹۹,۰۰۰ تومان

سینی پسته شش طعم با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۹,۱۹۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل ایرانی با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۷,۵۹۹,۰۰۰ تومان

سینی میوه خشک رویال با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد)۶,۱۹۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل مخلوط شیرین با درب گل آرایی

ارسال 48 ساعته به استان تهران و البرز

(10عدد) ۶,۵۹۹,۰۰۰ تومان

برای دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید:

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید: