دسته بندی
جدیدترین ها
Filters Sort
محصول
قیمت
اسپرایت-خانواده
4,500 تومان
فانتا-خانواده
4,500 تومان
سالاد مرغ پستو
36,000 تومان-68,000 تومان
سالاد نودل مزبار
44,000 تومان-82,000 تومان
میکس زیتون مغزدار مزبار
19,000 تومان
میکس-پنیر
28,000 تومان
بورانی-اسفناج-2
23,000 تومان-86,000 تومان
سوشی سالمون آووکادو
59,000 تومان
سوشی اسپشیال اسموکی
59,000 تومان
سوشی سبزیجات
49,000 تومان
سالاد مرغ سبز مزبار
42,000 تومان-154,000 تومان
سالاد الویه مرغ مزبار
29,000 تومان-108,000 تومان
تبوله مزبار
25,000 تومان-92,000 تومان
حمص مزبار
42,000 تومان-154,000 تومان
هاریبو-نوشابه-ای
16,500 تومان
هاریبو-استارمیکس
16,500 تومان
هاریبو-ماری
16,500 تومان
هاریبو-خرسی
16,500 تومان
4نفره-مکزیکی
139,000 تومان
4نفره-آسیایی
169,000 تومان
4نفره-لبنانی
174,000 تومان
4نفره-ایرانی
149,000 تومان
چاپالاد-گیاهی
99,000 تومان
ساپارول-مرغ
139,000 تومان
ساپارول-گیاهی
119,000 تومان
چاپالاد مرغ
109,000 تومان
1 9 10
1 9 10
اسپرایت-خانواده
فانتا-خانواده
4,500 تومان
سالاد مرغ پستو
36,000 تومان-68,000 تومان
سالاد نودل مزبار
44,000 تومان-82,000 تومان
میکس زیتون مغزدار مزبار
میکس-پنیر
بورانی-اسفناج-2
23,000 تومان-86,000 تومان
سوشی سالمون آووکادو
سوشی اسپشیال اسموکی
سوشی سبزیجات
سالاد مرغ سبز مزبار
42,000 تومان-154,000 تومان
سالاد الویه مرغ مزبار
29,000 تومان-108,000 تومان
تبوله مزبار
25,000 تومان-92,000 تومان
حمص مزبار
42,000 تومان-154,000 تومان
هاریبو-نوشابه-ای
هاریبو-استارمیکس
هاریبو-ماری
هاریبو-خرسی
4نفره-مکزیکی
4نفره-آسیایی
4نفره-لبنانی
4نفره-ایرانی
چاپالاد-گیاهی
99,000 تومان
ساپارول-مرغ
139,000 تومان
ساپارول-گیاهی
119,000 تومان
چاپالاد مرغ
109,000 تومان
1 9 10