دسته بندی
جدیدترین ها
Filters Sort
محصول
قیمت
سالاد بیتروت مزبار
39,000 تومان-149,000 تومان
سالاد ماکارونی مزبار
32,000 تومان-122,000 تومان
پنیر-دودی
14,000 تومان
هوفنبرگ موهیتو
8,000 تومان
هوفنبرگ-لیموناد
8,000 تومان
هوفنبرگ بلوبری
8,000 تومان
مینی قارچ برگر
79,000 تومان
سالاد سزار
36,000 تومان-68,000 تومان
سالاد-آنتروکوت
34,000 تومان-64,000 تومان
جوجه-کباب-زعفرانی
59,000 تومان
آلبالو پلو با مرغ
42,000 تومان-76,000 تومان
49,000 تومان
بال مرغ مکزیکی
39,000 تومان
مینی همبرگر
69,000 تومان
مینی چیکن برگر
59,000 تومان
باقالی پلو با گوشت
48,000 تومان-88,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
42,000 تومان-74,000 تومان
باواریا-سیب
7,500 تومان
ترددیلا-کنجدی
5,000 تومان
ترددیلا-تنوری
5,000 تومان
ترددیلا-پنیری
5,000 تومان
ترددیلا-مکزیکی
5,000 تومان
ترددیلا-سالسا
5,000 تومان
مزه-چیپس-سرکه-ای
4,750 تومان5,000 تومان
مطبل مزبار
37,000 تومان-139,000 تومان
سالاد سیب زمینی
29,000 تومان-106,000 تومان
66,000 تومان-248,000 تومان
ماست و ریحان و نعنا
23,000 تومان-84,000 تومان
مزه چیپس هالاپینو
4,950 تومان5,000 تومان
مزه-چیپس-ساده-نمکی
4,750 تومان5,000 تومان
1 9 10 11 12
1 9 10 11 12
سالاد بیتروت مزبار
39,000 تومان-149,000 تومان
سالاد ماکارونی مزبار
32,000 تومان-122,000 تومان
پنیر-دودی
14,000 تومان
هوفنبرگ موهیتو
هوفنبرگ-لیموناد
هوفنبرگ بلوبری
مینی قارچ برگر
سالاد سزار
36,000 تومان-68,000 تومان
سالاد-آنتروکوت
34,000 تومان-64,000 تومان
جوجه-کباب-زعفرانی
آلبالو پلو با مرغ
42,000 تومان-76,000 تومان
بال مرغ مکزیکی
مینی همبرگر
مینی چیکن برگر
باقالی پلو با گوشت
48,000 تومان-88,000 تومان
زرشک پلو با مرغ
باواریا-سیب
7,500 تومان
ترددیلا-کنجدی
ترددیلا-تنوری
ترددیلا-پنیری
ترددیلا-مکزیکی
ترددیلا-سالسا
مزه-چیپس-سرکه-ای
4,750 تومان5,000 تومان
مطبل مزبار
37,000 تومان-139,000 تومان
سالاد سیب زمینی
29,000 تومان-106,000 تومان
66,000 تومان-248,000 تومان
ماست و ریحان و نعنا
23,000 تومان-84,000 تومان
مزه چیپس هالاپینو
4,950 تومان5,000 تومان
مزه-چیپس-ساده-نمکی
4,750 تومان5,000 تومان
1 9 10 11 12