دسته بندی
جدیدترین ها
Filters Sort
محصول
قیمت
سینی-مزه-توناتو
249,000 تومان
سینی-فینگر-فود-شیوا-نصرتی
349,000 تومان
پسته اکبری
54,000 تومان-189,000 تومان
پسته کله قوچی
49,000 تومان-179,000 تومان
پسته فندقی
44,000 تومان-159,000 تومان
فلافل
29,000 تومان
سینی-جنوب
59,000 تومان-189,000 تومان
مغز گردو
44,000 تومان-159,000 تومان
سینی آجیل امپریال
399,000 تومان
گردو-با-پوست
22,000 تومان-76,000 تومان
تخمه-کدو
18,000 تومان-62,000 تومان
خلال-پسته
114,000 تومان-399,000 تومان
تخمه-آفتابگردان-دورسفید
13,000 تومان-39,000 تومان
فندق-با-پوست
29,000 تومان-104,000 تومان
تخمه-آفتابگردان-ریز
11,000 تومان-33,000 تومان
تخمه-آفتابگردان2
9,000 تومان-36,000 تومان
کشمش-پلویی
14,000 تومان-44,000 تومان
سینی-آجیل-چهارطعم2
119,000 تومان
2سالاد-کیل-و-پنیرکبابی
54,000 تومان-99,000 تومان
سالاد بیف روکولا01
44,000 تومان-79,000 تومان
کتف مرغ تریاکی
49,000 تومان
39,000 تومان
سوسیس بندری
49,000 تومان-159,000 تومان
کاناپه-مرغ-چیلی
39,000 تومان
کاناپه تریاکی(1)
39,000 تومان
کاناپه ملانزانا
39,000 تومان
کاناپه مارینارا
39,000 تومان
کاناپه پستو
44,000 تومان
کاناپه-بوقلمون (1)
44,000 تومان
سالاد-کینوا
42,000 تومان-164,000 تومان
1 2 12
1 2 12
سینی-مزه-توناتو
249,000 تومان
سینی-فینگر-فود-شیوا-نصرتی
پسته اکبری
54,000 تومان-189,000 تومان
پسته کله قوچی
49,000 تومان-179,000 تومان
پسته فندقی
44,000 تومان-159,000 تومان
فلافل
سینی-جنوب
59,000 تومان-189,000 تومان
مغز گردو
44,000 تومان-159,000 تومان
سینی آجیل امپریال
گردو-با-پوست
22,000 تومان-76,000 تومان
تخمه-کدو
18,000 تومان-62,000 تومان
خلال-پسته
114,000 تومان-399,000 تومان
تخمه-آفتابگردان-دورسفید
فندق-با-پوست
29,000 تومان-104,000 تومان
تخمه-آفتابگردان-ریز
11,000 تومان-33,000 تومان
تخمه-آفتابگردان2
9,000 تومان-36,000 تومان
کشمش-پلویی
14,000 تومان-44,000 تومان
سینی-آجیل-چهارطعم2
2سالاد-کیل-و-پنیرکبابی
54,000 تومان-99,000 تومان
سالاد بیف روکولا01
44,000 تومان-79,000 تومان
کتف مرغ تریاکی
سوسیس بندری
49,000 تومان-159,000 تومان
کاناپه-مرغ-چیلی
کاناپه تریاکی(1)
کاناپه ملانزانا
کاناپه مارینارا
کاناپه پستو
کاناپه-بوقلمون (1)
سالاد-کینوا
42,000 تومان-164,000 تومان
1 2 12