سوشی، اسپرینگ رول، مزه، فینگرفود و خلاصه هرچی نیاز دورهمی و مهمونی هست رو سفارش بدید و ۴ ساعته بگیرید

سینی-مزه-و-فینگرفود-مزبار
نوشیدنی-مزبار
مزه-مزبار
فینگرفود
سالاد
سینی-مزه-و-فینگرفودمزبار
سالاد
مزه
فینگرفود-مزبار
نوشیدنی-مزبار