آب معدنی شیشه‌ای دی دی (۱۲عددی)

۱۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰۹,۰۰۰ تومان

آب گازدار شیشه‌ای دی دی (۱۲عددی)

۱۴۵,۰۰۰ تومان ۱۲۵,۰۰۰ تومان

هایپ

۲۰,۰۰۰ تومان

کوکا کولا ۱٫۵لیتری

۱۴,۳۰۰ تومان

باکس ۶عددی هایپ

۱۱۹,۰۰۰ تومان ۱۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت ۱٫۵لیتری

۱۴,۳۰۰ تومان

پپسی ۱٫۵لیتری

۱۴,۳۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو ۱٫۵لیتری

۱۴,۳۰۰ تومان

فانتا ۱٫۵لیتری

۱۴,۳۰۰ تومان

آبمیوه چریکی سان استار

۱۹,۰۰۰ تومان

باکس ۲۴عددی هایپ

۴۷۹,۰۰۰ تومان ۴۵۵,۰۰۰ تومان

موکتل انار آلبالو سن ایچ

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان

موکتل آلبالو زرشک سن ایچ

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان

موکتل آناناس استار فروت سن ایچ

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان

موکتل کرن بری گریپ فروت سن ایچ

۱۸,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان

سینی آجیل چهارشنبه سوری

از ۱۹۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل شور و شیرین

از ۲۹۵,۰۰۰ تومان

سینی آجیل شب چهارشنبه سوری

از ۲۵۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل چهار طعم

۲۷۹,۰۰۰ تومان

آجیل شور

(250گرم) از ۱۰۹,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام ممتاز

(250گرم) از ۱۲۹,۰۰۰ تومان

مغز بادام درختی خام ممتاز

(250گرم) از ۹۵,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین

(250گرم) از ۹۹,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز

(250گرم) از ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام ممتاز

(250گرم) از ۱۰۹,۰۰۰ تومان

بادام زمینی آستانه خام

(250گرم) از ۴۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو ایرانی ممتاز

(250گرم) از ۹۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام ممتاز

(250گرم) از ۱۲۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل چهار مغز

از ۳۴۵,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید

(250گرم) از ۳۱,۰۰۰ تومان

آجیل چهارشنبه سوری

(250گرم) از ۷۹,۰۰۰ تومان

سینی آجیل شیرین

۲۴۵,۰۰۰ تومان

سینی آجیل امپریال

۹۳۹,۰۰۰ تومان

مغز پسته خام ممتاز

(250گرم) از ۱۵۵,۰۰۰ تومان

پسته فندقی خام ممتاز

(250گرم) از ۸۵,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط پیاز جعفری

(250گرم) از ۸۹,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی خام ممتاز

(250گرم) از ۱۰۹,۰۰۰ تومان

آجیل تقویت ایمنی

(250گرم) از ۱۰۵,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط چیلی

(250گرم) از ۸۵,۰۰۰ تومان

خلال پسته ممتاز

(125گرم) از ۸۹,۰۰۰ تومان

بادام زمینی خام

(250گرم) از ۳۲,۰۰۰ تومان

پسته اکبری زعفرانی ممتاز

از ۱۲۹,۰۰۰ تومان

بادام زمینی غلافدار شور

از ۳۵,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی زعفرانی ممتاز

از ۱۰۹,۰۰۰ تومان

تخمه جابانی گلپر

(250گرم) از ۴۹,۰۰۰ تومان