بشقاب چهار گوش (۶عددی)

5,500 تومان12,000 تومان

بشقاب سه گوش (۶عددی)

نمره 5.00 از 5
6,000 تومان11,500 تومان

بشقاب گرد (۶عددی)

5,000 تومان11,500 تومان

جام پایه کوتاه (۶عددی)

5,000 تومان9,500 تومان

جام کشیده (۶عددی)

6,500 تومان

چنگال غذاخوری (۲۴عددی)

نمره 5.00 از 5
7,500 تومان

ظرف دسر و آجیل (۶عددی)

5,000 تومان14,000 تومان

ظرف دسر و مزه درب دار (۶عددی)

8,000 تومان12,000 تومان

ظرف میوه و اسنک (۶عددی)

5,500 تومان56,000 تومان

قاشق غذاخوری (۲۴عددی)

7,500 تومان

کارد غذاخوری (۵۰عددی)

10,000 تومان

کاسه چهار گوش (۶عددی)

4,000 تومان16,000 تومان

کاسه سه گوش (۶عددی)

4,500 تومان13,500 تومان

لیوان اسپشیال (۱۲عددی)

4,500 تومان6,500 تومان

لیوان اسموتی

1,500 تومان

لیوان اکسترا (۱۲عددی)

7,000 تومان18,000 تومان

لیوان شات (۱۰عددی)

3,000 تومان5,000 تومان

لیوان لوکس چهارگوش (۱۲عددی)

10,000 تومان17,000 تومان

لیوان لوکس سه گوش (۱۲عددی)

5,500 تومان19,000 تومان

لیوان نایس (۱۲عددی)

11,500 تومان14,500 تومان
سالاد
پیش‌غذا
غذا
نوشیدنی
خشکبار
ظروف

بشقاب چهار گوش (۶عددی)

5,500 تومان12,000 تومان

بشقاب سه گوش (۶عددی)

نمره 5.00 از 5
6,000 تومان11,500 تومان

بشقاب گرد (۶عددی)

5,000 تومان11,500 تومان

جام پایه کوتاه (۶عددی)

5,000 تومان9,500 تومان

جام کشیده (۶عددی)

6,500 تومان

چنگال غذاخوری (۲۴عددی)

نمره 5.00 از 5
7,500 تومان

ظرف دسر و آجیل (۶عددی)

5,000 تومان14,000 تومان

ظرف دسر و مزه درب دار (۶عددی)

8,000 تومان12,000 تومان

ظرف میوه و اسنک (۶عددی)

5,500 تومان56,000 تومان

قاشق غذاخوری (۲۴عددی)

7,500 تومان

کارد غذاخوری (۵۰عددی)

10,000 تومان

کاسه چهار گوش (۶عددی)

4,000 تومان16,000 تومان

کاسه سه گوش (۶عددی)

4,500 تومان13,500 تومان

لیوان اسپشیال (۱۲عددی)

4,500 تومان6,500 تومان

لیوان اسموتی

1,500 تومان

لیوان اکسترا (۱۲عددی)

7,000 تومان18,000 تومان

لیوان شات (۱۰عددی)

3,000 تومان5,000 تومان

لیوان لوکس چهارگوش (۱۲عددی)

10,000 تومان17,000 تومان

لیوان لوکس سه گوش (۱۲عددی)

5,500 تومان19,000 تومان

لیوان نایس (۱۲عددی)

11,500 تومان14,500 تومان
پنیر
تنقلات
پکیج‌های آماده