نمایش یک نتیجه

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان

سینی بزرگ پذیرایی (4عددی)

9,000 تومان

سینی بیضی پذیرایی (6عددی)

5,000 تومان

سینی ترافل خرما (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
62,000 تومان

سینی ترش

نمره 5.00 از 5
44,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
132,000 تومان

سینی حلوا (سینی چوبی 26عددی)

نمره 5.00 از 5
56,000 تومان

سینی زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

سینی سوشی (8رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
344,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
218,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی

نمره 4.67 از 5
178,000 تومان

سینی کوچک پذیرایی (6عددی)

8,500 تومان

سینی لواشک

44,000 تومان

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی لوبیا پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی مکزیکی (54عددی)

188,000 تومان

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
208,000 تومان

سینی همبرگر و قارچ برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 4.00 از 5
228,000 تومان

شله زرد (8کاسه پذیرایی)

نمره 5.00 از 5
46,000 تومان

شیر برنج (8کاسه پذیرایی)

42,000 تومان

فراید رایس (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
46,000 تومان

فرنی (8کاسه پذیرایی)

42,000 تومان

فرنی شکلاتی (8کاسه پذیرایی)

46,000 تومان

قاشق غذاخوری امپریال (24عددی)

5,500 تومان

قاشق مرباخوری امپریال (50عددی)

6,000 تومان

کارد غذاخوری امپریال (50عددی)

10,000 تومان

کاسه پذیرایی لوکس دربدار (750سی سی)

3,000 تومان

کاناپه بیکن (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه ریحان (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه ژیگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه سبزیجات (سینی 12عددی)

32,000 تومان