نمایش یک نتیجه

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
108,000 تومان
ترافل خرما

سینی ترافل خرما (سینی چوبی 25عددی)

62,000 تومان
سینی-چاپاتا-اسپرینگ-رول2

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
138,000 تومان
سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
118,000 تومان
سینی حلوا

سینی حلوا (سینی چوبی 24عددی)

56,000 تومان

سینی زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
94,000 تومان
سینی سوشی

سینی سوشی (8رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
298,000 تومان
سینی شله زرد و شیر برنج

سینی شله زرد و شیر برنج (سینی چوبی 16عددی)

98,000 تومان
سینی فرنی ساده و شکلاتی

سینی فرنی ساده و شکلاتی (سینی چوبی 16عددی)

98,000 تومان
سینی قارچ برگر و چیکن برگر

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی (8طعم 8عددی)

نمره 5.00 از 5
156,000 تومان
سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
98,000 تومان
سینی لوبیا پلو و ته چین زرشک پلو

سینی لوبیا پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
94,000 تومان
سینی همبرگر و چیکن برگر

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان
سینی همبرگر و قارچ برگر

سینی همبرگر و قارچ برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 4.00 از 5
142,000 تومان
شله-زرد

شله زرد (8کاسه پذیرایی)

46,000 تومان
شیربرنج

شیر برنج (8کاسه پذیرایی)

42,000 تومان
فرنی

فرنی (8کاسه پذیرایی)

42,000 تومان
فرنی شکلاتی

فرنی شکلاتی (8کاسه پذیرایی)

46,000 تومان
قاشق

قاشق غذاخوری امپریال (50عددی)

9,000 تومان
قاشق

قاشق مرباخوری امپریال (50عددی)

6,000 تومان
کاسه

کاسه پذیرایی لوکس دربدار (750سی سی)

2,000 تومان
کاناپه بیکن

کاناپه بیکن (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه ریحان

کاناپه ریحان (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه ژیگو

کاناپه ژیگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه سبزیجات

کاناپه سبزیجات (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه کشک بادمجان

کاناپه کشک بادمجان (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه گردو

کاناپه گردو (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه مرغ و بادام

کاناپه مرغ و بادام (سینی 12عددی)

نمره 3.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه مرغ و پسته

کاناپه مرغ و پسته (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان
کاناپه مرغ و شوید

کاناپه مرغ و شوید (سینی 12عددی)

29,000 تومان
کاناپه مکزیکی

کاناپه مکزیکی (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
29,000 تومان