نمایش یک نتیجه

سالاد الویه مرغ

سالاد الویه مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.86 از 5
26,000 تومان
کاسه سالاد الویه مرغ

سالاد الویه مرغ (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
14,000 تومان
سالاد بیکن

سالاد بیکن (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
42,000 تومان
کاسه سالاد بیکن

سالاد بیکن (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
22,000 تومان
سالاد پاستا

سالاد پاستا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.75 از 5
36,000 تومان
کاسه سالاد پاستا

سالاد پاستا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
18,000 تومان
سالاد سزار

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
پیرکس سالاد سزار

سالاد سزار (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان
کاسه سالاد یونانی

سالاد سیب زمینی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

16,000 تومان
سالاد فرانسوی

سالاد فرانسوی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.50 از 5
30,000 تومان
کاسه سالاد فرانسوی

سالاد فرانسوی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

16,000 تومان
سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.50 از 5
34,000 تومان
کاسه سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

18,000 تومان
سالاد مرغ پستو

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
پیرکس سالاد مرغ پستو

سالاد مرغ پستو (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.67 از 5
40,000 تومان
سالاد مرغ سبز

سالاد مرغ سبز (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.20 از 5
42,000 تومان
کاسه سالاد مرغ سبز

سالاد مرغ سبز (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
سالاد مرغ و قارچ مزبار

سالاد مرغ و قارچ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.00 از 5
48,000 تومان
سالاد نودل

سالاد نودل (پیرکس پذیرایی 4-2نفره)

22,000 تومان
سالاد نودل

سالاد نودل (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
42,000 تومان
سالاد یونانی

سالاد یونانی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
30,000 تومان
سوشی اسپشیال اسموکی

سوشی اسپشیال اسموکی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
46,000 تومان
سوشی اسموکی کالیفرنیا

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
36,000 تومان
سوشی سالمون آووکادو

سوشی سالمون آووکادو (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
36,000 تومان
سوشی سبزیجات

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
26,000 تومان
سوشی فیلادلفیا

سوشی فیلادلفیا (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
28,000 تومان
سوشی کالیفرنیا توبیکو

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
30,000 تومان
سوشی کالیفرنیا رول کنجدی

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان
سوشی میکس ماکی

سوشی میکس ماکی (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
42,000 تومان
سینی اسپرینگ رول دلمه

سینی اسپرینگ رول دلمه

نمره 5.00 از 5
68,000 تومان
سینی باقالی پلو و آلبالو پلو

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
104,000 تومان
سینه باقالی پلو و ته چین زرشک پلو

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
104,000 تومان