نمایش یک نتیجه

بورانی اسفناج (کاسه پذیرایی4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
16,000 تومان

بورانی بادمجان (کاسه پذیرایی4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
20,000 تومان

میکس پنیر (کاسه 160گرمی)

نمره 5.00 از 5
18,000 تومان 16,000 تومان

میکس زیتون مغزدار (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
12,000 تومان

ماست و ریحان و نعنا (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
16,000 تومان

سالاد سیب زمینی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
30,000 تومان

بال مرغ مکزیکی (سینی پذیرایی 10عددی)

نمره 5.00 از 5
16,000 تومان

کتف مرغ مکزیکی (سینی پذیرایی 10عددی)

نمره 5.00 از 5
16,000 تومان

سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان

کاناپه بیکن (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان

کاناپه مرغ و پسته (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان

کاناپه میگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

کاناپه ژیگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان

بورانی بادمجان (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
40,000 تومان

ماست و ریحان و نعنا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی (8طعم 8عددی)

نمره 5.00 از 5
129,000 تومان

سینی سوشی (8رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
298,000 تومان

اسپرینگ رول مرغ (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان

میرزا قاسمی (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
12,000 تومان

میرزا قاسمی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
24,000 تومان

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
30,000 تومان

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
36,000 تومان

سوشی میکس ماکی (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
42,000 تومان

لوبیا پلو با گوشت فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
48,000 تومان

زیتون عسلی (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
10,000 تومان

زیتون پرورده (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
10,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
104,000 تومان

سینی زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
94,000 تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
108,000 تومان