نمایش یک نتیجه

بورانی اسفناج

بورانی اسفناج (کاسه پذیرایی4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
14,000 تومان
بورانی بادمجان

بورانی بادمجان (کاسه پذیرایی4-2نفره)

نمره 5.00 از 5
20,000 تومان
میکس زیتون مغزدار

میکس زیتون مغزدار (کاسه پذیرایی 200گرمی)

نمره 5.00 از 5
12,000 تومان
سالاد بیتروت

سالاد بیتروت (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
36,000 تومان
سالاد یونانی

سالاد یونانی (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان
پاپ کرن کاراملی

پاپ کورن کاراملی (کاسه پذیرایی)

نمره 5.00 از 5
10,000 تومان
باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
46,000 تومان
مینی چیکن برگر

مینی چیکن برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان
کتف مرغ مکزیکی

کتف مرغ مکزیکی (سینی پذیرایی 10عددی)

نمره 5.00 از 5
28,000 تومان
سالاد آنتروکوت با مرغ

سالاد آنتروکوت با مرغ (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 5.00 از 5
38,000 تومان
محمره

محمره (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.75 از 5
32,000 تومان
سوشی سبزیجات

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
26,000 تومان
تبوله

تبوله (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.25 از 5
14,000 تومان
چیکن استراگانف مزبار

چیکن استراگانف (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.25 از 5
48,000 تومان
سالاد مرغ سبز

سالاد مرغ سبز (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.20 از 5
42,000 تومان
سالاد بیکن

سالاد بیکن (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
42,000 تومان
سوشی اسپشیال اسموکی

سوشی اسپشیال اسموکی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
42,000 تومان
سوشی

سوشی سالمون آووکادو (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
34,000 تومان
سالاد نودل

سالاد نودل (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 4.00 از 5
38,000 تومان
سوشی کالیفرنیا رول کنجدی

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
34,000 تومان
مطبل

مطبل (کاسه پذیرایی 4-2نفره)

نمره 4.00 از 5
22,000 تومان
زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
28,000 تومان
مینی قارچ برگر

مینی قارچ برگر (سینی پذیرایی 8عددی)

نمره 4.00 از 5
38,000 تومان
سالاد پاستا

سالاد پاستا (پیرکس پذیرایی 6-4نفره)

نمره 3.75 از 5
36,000 تومان