نمایش یک نتیجه

سینی سوشی (8رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
344,000 تومان

سینی همبرگر و قارچ برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 4.00 از 5
228,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
218,000 تومان

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
208,000 تومان

سینی مکزیکی (54عددی)

188,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی

نمره 4.67 از 5
178,000 تومان

باکس 24 عددی نوشیدنی انرژی زا 250میلی لیتری هایپ (ایرانی)

192,000 تومان 172,800 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
148,000 تومان

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی لوبیا پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

محمره

نمره 4.75 از 5
36,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
132,000 تومان

سینی زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

باکس 24عددی نوشیدنی انرژی زا 250میلی لیتری هپی لایف (ایرانی)

144,000 تومان 123,800 تومان

سالاد مرغ و قارچ

نمره 3.50 از 5
24,000 تومان

بابا غنوج

24,000 تومان

سالاد بیکن

نمره 4.00 از 5
22,000 تومان

مطبل

نمره 4.00 از 5
24,000 تومان

ساپارول مرغ

88,000 تومان

سالاد مرغ سبز

نمره 4.20 از 5
21,000 تومان

حمص

نمره 3.38 از 5
22,000 تومان

بورانی بادمجان

نمره 5.00 از 5
22,000 تومان

کشکه

20,000 تومان

سالاد پاستا

نمره 4.00 از 5
18,000 تومان

مینی سینی کاناپه مرغ

72,000 تومان

سالاد ماکارونی

16,000 تومان

باقالی پلو با گوشت فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.50 از 5
69,000 تومان

چاپالاد مرغ

68,000 تومان

سینی اسپرینگ رول دلمه (22عددی)

نمره 4.00 از 5
68,000 تومان