نمایش یک نتیجه

بابا غنوج

نمره 5.00 از 5
25,000 تومان

باقالی پلو با گوشت فینگر فود (ظرف 12عددی)

نمره 4.50 از 5
66,000 تومان

بورانی اسفناج

نمره 5.00 از 5
18,000 تومان

بورانی بادمجان

نمره 5.00 از 5
23,000 تومان

پکیج غذای آسیایی (4نفره)

104,200 تومان 99,000 تومان

پکیج غذای ایرانی (4نفره)

نمره 5.00 از 5
100,200 تومان 99,000 تومان

پکیج غذای لبنانی (4نفره)

101,200 تومان 99,000 تومان

پکیج غذای مکزیکی (4نفره)

نمره 5.00 از 5
101,200 تومان 99,000 تومان

تبوله

نمره 4.33 از 5
15,000 تومان

جوجه کباب چوبی (ظرف 10سیخی)

نمره 4.50 از 5
58,000 تومان

چاپالاد گیاهی

58,000 تومان

چاپالاد مرغ

72,000 تومان

حمص

نمره 3.56 از 5
24,000 تومان

ساپارول گیاهی

68,000 تومان

ساپارول مرغ

88,000 تومان

سالاد الویه مرغ

نمره 3.86 از 5
15,000 تومان

سالاد بیکن

نمره 4.00 از 5
25,000 تومان

سالاد پاستا

نمره 4.00 از 5
20,000 تومان

سالاد سیب زمینی

نمره 5.00 از 5
18,000 تومان

سالاد فرانسوی

18,000 تومان

سالاد ماکارونی

19,000 تومان

سالاد مرغ سبز

نمره 4.33 از 5
24,000 تومان

سالاد مرغ و قارچ

نمره 3.50 از 5
27,000 تومان

سینی اسپرینگ رول دلمه (22عددی)

نمره 4.20 از 5
69,000 تومان

سینی پنیر گودا و کشکه

88,000 تومان

سینی ترش

نمره 5.00 از 5
56,000 تومان

سینی حلوا (سینی چوبی 26عددی)

نمره 5.00 از 5
56,000 تومان

سینی مزه چهار مغز و بلوچیز

98,000 تومان

سینی مزه و بلوچیز

72,000 تومان

سینی مزه و پراتو

98,000 تومان

سینی مزه و میکس پنیر

84,000 تومان

کشکه

نمره 5.00 از 5
21,000 تومان