نمایش یک نتیجه

پکیج افطاری 12-8نفره

367,000 تومان 348,000 تومان

پکیج افطاری 8-6نفره

285,000 تومان 278,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی (8طعم 8عددی)

نمره 5.00 از 5
156,000 تومان

کاناپه بیکن (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان

کاناپه ریحان (سینی 12عددی)

29,000 تومان

کاناپه ژیگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان

کاناپه سبزیجات (سینی 12عددی)

29,000 تومان

کاناپه کشک بادمجان (سینی 12عددی)

29,000 تومان

کاناپه گردو (سینی 12عددی)

29,000 تومان

کاناپه مرغ و بادام (سینی 12عددی)

نمره 3.00 از 5
29,000 تومان

کاناپه مرغ و پسته (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
29,000 تومان

کاناپه مرغ و شوید (سینی 12عددی)

29,000 تومان

کاناپه مکزیکی (سینی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
29,000 تومان

کاناپه میگو (سینی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
32,000 تومان