نمایش یک نتیجه

آلبالو پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.67 از 5
53,000 تومان

اسپرینگ رول سبزیجات (سینی 12عددی)

نمره 3.75 از 5
32,000 تومان

اسپرینگ رول مرغ (سینی 12عددی)

نمره 4.33 از 5
44,000 تومان

بابا غنوج

24,000 تومان

باقالی پلو با گوشت فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.50 از 5
69,000 تومان

تاکو (سینی 6عددی)

نمره 4.00 از 5
46,000 تومان

تست سبزیجات (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 5.00 از 5
28,000 تومان

ته چین زرشک پلو با مرغ فینگرفود (سینی پذیرایی 12عددی)

نمره 4.00 از 5
55,000 تومان

جوجه کباب چوبی (سینی پذیرایی 10سیخی)

نمره 4.50 از 5
58,000 تومان

چاپالاد گیاهی

56,000 تومان

چاپالاد مرغ

88,000 تومان

دلمه ایرانی (سینی 10عددی)

نمره 3.50 از 5
19,000 تومان

دلمه لبنانی (سینی 10عددی)

نمره 3.50 از 5
19,000 تومان

ساپارول گیاهی

64,000 تومان

ساپارول مرغ

88,000 تومان

سوشی اسپشیال اسموکی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
52,000 تومان

سوشی اسموکی کالیفرنیا (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
39,000 تومان

سوشی سالمون آووکادو (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
39,000 تومان

سوشی سبزیجات (رول 8عددی)

نمره 4.33 از 5
29,000 تومان

سوشی فیلادلفیا (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
32,000 تومان

سوشی کالیفرنیا توبیکو (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
33,000 تومان

سوشی کالیفرنیا کنجدی (رول 8عددی)

نمره 4.00 از 5
35,000 تومان

سوشی میکس ماکی (رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
45,000 تومان

سینی اسپرینگ رول دلمه (22عددی)

نمره 4.00 از 5
68,000 تومان

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
138,000 تومان

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
148,000 تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
158,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
148,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
138,000 تومان

سینی زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

سینی سوشی (8رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
344,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
218,000 تومان