نمایش یک نتیجه

پکیج افطاری 12-8نفره

367,000 تومان 348,000 تومان

پکیج افطاری 8-6نفره

285,000 تومان 278,000 تومان

ترافل خرمای پسته ای (سینی 15عددی)

38,000 تومان

ترافل خرمای زعفرانی (سینی 15عددی)

38,000 تومان

ترافل خرمای کنجدی (سینی 15عددی)

36,000 تومان

ترافل خرمای گل سرخ (سینی 15عددی)

36,000 تومان

ترافل خرمای نارگیلی (سینی 15عددی)

36,000 تومان

حلوای بادام (سینی پذیرایی 27عددی)

30,000 تومان

حلوای زنجفیل (سینی پذیرایی 15عددی)

36,000 تومان

حلوای شکلات تلخ-فندق (سینی پذیرایی 15عددی)

42,000 تومان

حلوای گل سرخ (سینی پذیرایی 30عددی)

24,000 تومان

سینی اسپرینگ رول دلمه

نمره 5.00 از 5
68,000 تومان

سینی باقالی پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
104,000 تومان

سینی باقالی پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
104,000 تومان

سینی باقالی پلو و لوبیا پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
108,000 تومان

سینی ترافل خرما (سینی چوبی 25عددی)

62,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول

نمره 5.00 از 5
138,000 تومان

سینی چاپاتا اسپرینگ رول گیاهی

نمره 5.00 از 5
118,000 تومان

سینی حلوا (سینی چوبی 24عددی)

56,000 تومان

سینی زرشک پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
94,000 تومان

سینی سوشی (8رول 8عددی)

نمره 5.00 از 5
298,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

سینی کاناپه 64عددی (8طعم 8عددی)

نمره 5.00 از 5
156,000 تومان

سینی لوبیا پلو و آلبالو پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
98,000 تومان

سینی لوبیا پلو و زرشک پلو (سینی چوبی 25عددی)

نمره 4.00 از 5
94,000 تومان

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
128,000 تومان

سینی همبرگر و قارچ برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 4.00 از 5
142,000 تومان

شله زرد (8کاسه پذیرایی)

46,000 تومان

شیر برنج (8کاسه پذیرایی)

42,000 تومان

فرنی (8کاسه پذیرایی)

42,000 تومان

فرنی شکلاتی (8کاسه پذیرایی)

46,000 تومان