نمایش یک نتیجه

ترافل خرمای پسته ای (سینی 15عددی)

38,000 تومان

ترافل خرمای زعفرانی (سینی 15عددی)

38,000 تومان

ترافل خرمای کنجدی (سینی 15عددی)

36,000 تومان

ترافل خرمای گل سرخ (سینی 15عددی)

36,000 تومان

ترافل خرمای نارگیلی (سینی 15عددی)

36,000 تومان

حلوای بادام (سینی پذیرایی 27عددی)

30,000 تومان

حلوای زنجفیل (سینی پذیرایی 15عددی)

36,000 تومان

حلوای شکلات تلخ-فندق (سینی پذیرایی 15عددی)

42,000 تومان

حلوای گل سرخ (سینی پذیرایی 30عددی)

24,000 تومان

سینی بزرگ پذیرایی (4عددی)

9,000 تومان

سینی ترافل خرما (سینی چوبی 25عددی)

نمره 5.00 از 5
62,000 تومان

سینی حلوا (سینی چوبی 26عددی)

نمره 5.00 از 5
56,000 تومان

سینی قارچ برگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
218,000 تومان

سینی همبرگر و چیکن برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 5.00 از 5
208,000 تومان

سینی همبرگر و قارچ برگر (سینی چوبی 30عددی)

نمره 4.00 از 5
228,000 تومان

شله زرد (8کاسه پذیرایی)

نمره 5.00 از 5
46,000 تومان

شیر برنج (8کاسه پذیرایی)

42,000 تومان

فرنی (8کاسه پذیرایی)

42,000 تومان

فرنی شکلاتی (8کاسه پذیرایی)

46,000 تومان