نمایش یک نتیجه

چیپس پنیری تردیلا

2,500 تومان 2,400 تومان

چیپس پیاز جعفری پوتا

9,000 تومان 7,500 تومان

چیپس تنوری تردیلا

2,500 تومان 2,400 تومان

چیپس سالسا تردیلا

2,500 تومان 2,400 تومان

چیپس سرکه ای پوتا

9,000 تومان 7,500 تومان

چیپس کنجدی تردیلا

2,500 تومان 2,400 تومان

چیپس ماست موسیر پوتا

9,000 تومان 7,500 تومان

چیپس مکزیکی تردیلا

2,500 تومان 2,400 تومان

مزه چیپس چیلی مزمز 135گرمی

3,500 تومان 3,400 تومان

مزه چیپس سرکه ای مزمز 135گرمی

3,500 تومان

مزه چیپس نمکی مزمز 135گرمی

3,500 تومان 3,400 تومان

مزه چیپس هالاپینو مزمز 135گرمی

3,500 تومان 3,400 تومان